Търсене

Битовите потребители на природен газ ще бъдат компенсирани със сметките за януари

Битовите потребители на природен газ ще бъдат компенсирани със сметките за януари

Снимка от Sergey Gorbachev от Pixabay

Топлофикационните дружества и битовите потребители на природен газ ще бъдат компенсирани заради високите цени на синьото гориво. Това стана ясно вчера, след като Министерският съвет одобри програма за компенсиране на тези клиенти. Програмата предвижда подкрепа с фиксирана сума за всеки мегаватчас използван природен газ през месеците декември и януари.

След гласуване на програмата министърът на енергетиката Александър Николов уточни, че няма да се налага гражданите да обикалят по гишета, а целият размер на компенасцията за декември миналата година и януари 2022 г. ще бъде включен във фактурите на потребителите за януари.

Компенсациите ще се изчисляват като 50% от разликата между цената на обществен доставчик, одобрена от КЕВР за съответния месец, и прогнозната цена на природния газ за първото тримесечие на 2022 г. съгласно ценовото решение на регулатора от 1 юли 2021 г. В сумите не е включен ДДС. Компенсациите ще се отразяват в издадените от съответния доставчик фактури като намаление на дължимата за плащане сума. 

По-рано този месец от Министерството на енергетиката обявиха, че помощта се изчислява като 50 процента от разликата между базата от 48.84 лева за мегаватчас, която е в регулаторното решение, и одобрената цена на обществения доставчик "Булгаргаз". За януари цената на природния газ е 133.41 лева за мегаватчас, като от тази стойност ще се извади 48.84 лева и 50 на сто от това се получава 42.30 лева на мегаватчас - сумата за подпомагане за януари тази година. За декември компенсацията е изчислена на 26.77 лева за мегаватчас. 

Програмата ще се реализира след получаване на положително решение от Европейската комисия или на становище, че компенсациите не представляват държавна помощ. По аналогия с програмата за компенсиране заради високите цени на електроенергията, предстои Министерството на енергетиката да сключи договори с доставчиците-крайни снабдители на природен газ, с обществения доставчик или търговците на природен газ.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!