Бюджет от 30 млн. лв. гласуваха в Севлиево
илюстрация: СУ "Д-р Петър Берон"

В последната година от мандата общинският съвет в Севлиево одобри най-големия бюджет на общината досега – 30 230 000 лв. Увеличението спрямо миналогодишния е с малко над 2 млн. лв.

От държавата общината ще получи под формата на субсидии 19,4 млн. лв., от които ще се покрият финансираните от държавата дейности. В сумата влизат и парите за капиталови разходи, за които тази година държавата ще преведе на Севлиево 1.6 млн. лв., и парите за зимно поддържане и снегопочистване в обем от 455 хил. лв.  

През 2019 г. Община Севлиево ще разчита на

9.4 млн. лв. собствени приходи,

което е с близо половин милион лева повече от 2018 г. Собствените приходи се формират от данъците и таксите по Закона за местни данъци и такси. От данък върху превозните средства се очакват постъпления от 1.5 млн. лв., от данък върху недвижими имоти – 1.2 млн. лв., 60 хил. лв. от данък върху таксиметровите услуги, 560 хил. лв. от данък върху придобиването на имоти и 22 хил. лв. от туристически данък.

От такси през 2019 г. в местната хазна се планира да влязат малко над 6 млн. лв. Най-голям дял в тази сума има такса битови отпадъци, разчетена в обем от 2.4 млн. лв. От административни услуги се очакват 150 хил. лв., за откупуване на гробни места 16 хил. лв., от глоби, санкции и наказателни лихви – 181 хил. лв.    

За капиталови разходи ще бъдат похарчени 11,4 млн. лв.

От тях 1.6 млн. са субсидия от централния бюджет, 271 хил. лв. собствени приходи, останалото е преходен остатък от 2018 г. и близо 9 млн. лв. средства от Европейския съюз.

За основен ремонт на тротоари са заложени 330 хил. лв., за ремонт на улици в населените места – 250 хил. лв. за ремонт на детски площадки са заложени 100 хил. лв., още толкова за проектиране и изграждане на нова спортна площадка.

С близо 1.4 млн. лв. европейско финансиране ще бъде изградена компостираща инсталация в изпълнение на проект по ОП „Околна среда“, изпълняван съвместно с общините Дряново и Сухиндол.

Ремонт на детско отделение в МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ е планиран за 180 хил. лв., близо 40 хил. лв. са заложени за купуването на нов рентгенов апарат за целите на „Медицински център-1“.

За 100 хил. лв. ще се ремонтира столовата в бившето начално училище, която от две години е част от сградния фонд на ОУ „Ст. Пешев“. Същата сума е разчетена за ремонт на сградата, в която работи детски колплекс „Йовко Йовков“. И тази година в разходите за инфраструктура не са заложени средства за ремонт на двора на СУ „В. Левски“, отбеляза Ценка Йонкова, като подчерта, че четвърта година предлага този ремонт. „Ще го направим“, зарече се кметът Иванов в отговор. И намекна, че ремонтът би могъл да се изпълни със средства по оперативна програма.

Обемът на средствата, разчетени за кметствата и кметски наместничества за 2019 г.

възлиза на 1 140 000 лв. Според опозицията парите за селата са малко, а на фона на тяхното обезлюдяване е наложително да се заделят повече пари за инфраструктура, за да се задържат хората там /от изказване на Петинка Михайлова по време на обсъждането, б.ред./. Според кмета парите не са малко, а селата не са изоставени. Само през миналата година са асфалтирани улици в седем села, каза Иван Иванов.  

автор: Емилия Димитрова

Промяната идва от гражданите, вярвам в гражданското общество
Политика
Недьо Тинчев – мъжът, който иска да промени с. Батошево
Политика
Историята на Хоталич получиха авторите на „Поздравъ отъ Севлиево"
Политика
Не ме интересуват постове, ще бъда кмет без един лев заплата
Политика
Община Севлиево е санкционирана заради нагласени обществени поръчки
Политика
Стига фалшиви новини, няма да закривам болницата
Политика
"Ние, Гражданите" ремонтираха беседката в края на велоалеята
Политика
Коалиция БСП за България открива предизборната си кампания на 7 октомври
Политика
Кандидат за кмет на с. Добромирка е декларирал неверни данни
Политика
Боян Ботев: „За мен няма значение на кое място съм в листата“
Политика
Не е почтено да се подвеждат хората от официалната страница на Общината
Политика
Коалиция БСП за България откри предизборната си кампания
Политика
Ще правим каквото трябва, рано или късно ще се случи, каквото целим
Политика
Още 5 партии в подкрепа на независимия кандидат за кмет Богомил Петков
Политика
Коалиция "Ние, Гражданите" откри предизборната си кампания
Политика
Светла Георгиева награди най-добрите по петанк и дартс
Политика