Търсене

Четири габровски дружества са заявили готовност за договор със студенти

Четири габровски дружества са заявили готовност за договор със с

от Емилия Димитрова

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува регистър на специалностите, за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на студента за периода на обучението и за работа след успешното му завършване. Освен до информация за специалностите, студентите вече имат достъп и до списъка с всички фирми, с които могат да сключат договор за стаж и работа, за да ползват финансова подкрепа от държавата.

Проверка на "Севлиево онлайн" установи, че в списъка са четири габровски фирми, две от Дряново и нито една от Трявна и Севлиево. 

"ВиК Габрово" е заявило едно място за студент по специалността "водоснабдяване и канализация". "Импулс" АД Габрово е заявило две места - по едно за студенти по специалностите "Компютърни технологии в машиностроенето" и "Технология на материалите и материалознание". 

Най-много договори за стаж и работа след завършване е заявила да сключи МБАЛ "Д-р Тота Венкова". От болницата са заявили двайсет места за студенти по "Медицина", три за медицински сестри, едно за медицински лаборант и две за акушерки. 

"Подемкран" АД Габрово е обявило три позиции за стаж и последващ договор по специалностите "Електроенергетика и електрообзавеждане", "Компютърни технологии в машиностроенето" и "Технология на материалите и материалознание". 

В Дряново Вагонния завод е обявил, че ще сключи договор с двама студенти, обучаващи се по специалността "Железопътна техника", а дружество "Унитраф" е обявило четири възможности за студенти по специалностите "Електротехника", "Електроника", "Автоматика, информационна и управляваща техника" и "Машиностроене".

Списъкът на специалностите, за които държавата покрива разходите за обучение, се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти спрямо нуждите на пазара на труда. Той се актуализира всяка година, за да отговаря в максимална степен на потребностите от висококвалифицирани кадри за икономиката.

Регистъра на работодателите и специалностите, за които държавата осигурява финансова подкрепа при сключване на договор за стаж и работа, можете да видите ТУК.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!