Детските градините - реформа да, но не на всяка цена

Тъй като темата за превръщането на детските градини в селата във филиали към градските набра скорост в социалната мрежа, а някои от констатациите за градините в селата бяха изопачени, смятам за редно да бъдем коректни както към фактите, така и към различните мнения. Най-голям брой от коментиращите са се хванали за качеството на образование. И то защото смятам, че градина с десетина деца, от които не всички посещават редовно, не може да даде на децата това, което може градина с трийсет деца, едно от друго различни и напористи. Не смятам да защитавам нито тежката реформа, която управляващите в Севлиево налагат, нито персонала, който в някои градини е почти наполовина спрямо децата. Защото считам, че не всяка промяна е лоша и не всеки протест е основателен. И защото фактите сочат, че в детската градина в Стоките по списък се водят 11 деца, в Дамяново са 12, в Крамолин – 14. Нима искате да ми кажете, че с тези деца, които са на различна възраст, се водят ежедневни занимания, съобразени с порастването им?...Дори да ми го кажете, ми е трудно да го повярвам. А дори да го повярвам, ще имам съмнения в качеството на тези занимания. И не защото учителките не са отговорни, а защото реалностите не позволяват перфектно обучение при такива условия. 

Да, детската градина в Петко Славейков е модел. Ще бъде пълна несправедливост, ако не го кажем. Както е несправедливо да я поставяме наравно с останалите заведения в селата. Затова би било разумно реформата да не е повсеместна, а съобразена с особеностите на всяко заведение. И ако някои трябва да станат филиали, то други, също селски, биха могли да се превърнат в майки. Ако аз имах право на глас, това бих предложила. Защото наистина от реформа има нужда. Но не реформа навсякъде и на всяка цена. А днес следобед ще узнаем и как мислят съветниците, защото техният глас ще реши съдбата на детските градини в селата.   

Емилия Димитрова

Фейсбук е да си начешем езиците, там отговорност няма
Коментари
Ясни са играчите в основните отбори за мача на 26 март
Коментари
Не сме свободни. Ние приехме модела
Коментари
Очаква се икономически подем
Коментари
Какво свършиха управляващите в Ница? - Само те знаят
Коментари
Колко публично е публичното обсъждане на бюджета
Коментари
Ще се мре по списък, ред да има
Коментари
Знаят ли в Община Севлиево кога е родена Мара Белчева?
Коментари
След пътуването до Франция: изразено намерение за взаимопомощ
Коментари
1-ви март - Ден на самодееца. Или кой уби театъра?
Коментари
Заигравката на „Бяла“ с търпението ни изпушва
Коментари
По-високите данъци са за добро, твърди кметът
Коментари
Детските градините - реформа да, но не на всяка цена
Коментари
Болката, наречена образование
Коментари
Да разобличава всичко, което се крие в тъмата...
Коментари