Търсене

Девет тона боклук събраха лесовъди в планината - край вододайни зони, екопътеки и крайпътни отбивки

Основната част от отпадъците са опаковки от храни, а основният замърсител - човека
Девет тона боклук събраха лесовъди в планината - край вододайни зони, екопътеки и крайпътни отбивки

Равносметката от почистването - основната част от боклуците в гората са опаковки от храни, снимка: СЦДП

Девет тона отпадъци изчистиха служителите на Северноцентрално държавно предприятие и териториалните му поделения в кампанията „Да изчистим България заедно“. В рамките на два дни над 180 служители от централното управление на предприятието и 16-те му териториални поделения, намиращи се в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра чистиха планината от човешката безотговорност.

Оказа се, че местата с най-голямо замърсяване са там, където би трябвало да е най-чисто - вододайни зони в близост до каптажи, емблематични местности, посещавани от местно население и туристи, екопътеки, чешми, крайпътни отбивки и др.

Изображение - 11244С девет тона боклук "любителите на природата" се отчетоха, че са били в планината, снимка: СЦДП  

Началото на инициативите бе дадено от директора и служителите в Централното управление на СЦДП, които проведоха съвместна акция за почистване с представители на Национален парк "Централен Балкан“. Беше почистен районът около административните сгради на двете учреждения и премахната ненужната растителност, а отпадъците предадени за компостиране. 

Общата цел на всички участници в акциите бе да се създаде обществена чувствителност към опазването на природата в дългосрочен план. Равносметката от 28-те инициативи за почистване, проведени от СЦДП и териториалните му поделения показва, че по-голямата част от отпадъците са опаковки от хранителни продукти. Затова лесовъдите от предприятието отправят апел към всички посетители на гората да се присъединят към тазгодишния призив на кампанията „Подай ръка на природата“, и да я пазят от замърсяване.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.