Търсене

До края на декември заявяваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

До края на декември заявяваме данъчните облекчения за деца чрез

За тази година сумите, с които е възможно да се намали общата годишна данъчна основа при ползване на данъчно облекчение за деца са: 4500 лв. за едно дете, 9000 лв. за две деца и 13 500 лв. за три и повече деца, като родителите ще получат съответно до 450 лв. за едно дете, до 900 лв. за две и до 1350 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания намалението за тази година е в размер на 9000 лв., като сумата за получаване е 900 лв.

За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2021 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец). 

Родители, които през 2021 година са били по майчинство, 

не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е не са плащали данък, за който да се ползва облекчението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител. 

Преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение,

лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени задължения, следва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстъпка.

За ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при работодателя работникът или служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. трябва да предостави:

  • декларация за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) и/или 
  • декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето. 
  • писмена декларация, че към момента на подаването ѝ пред работодателя няма подлежащи за принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. За улеснение на служителя/работника, вместо допълнителна декларация, трябва да отбележи в Част I на ред 6 на декларацята за ползване на данъчните облекчения за деца, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация, защото ако това не е така, няма право да ползва облекченията.

Втората възможност за ползване на данъчното намаление е с годишната данъчна декларация, която ежегодно се подава пред НАП. За следващата година този срок е 3 май 2022 г. В този случай паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция до един месец след подаването на декларацията.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!