Търсене

Едва 2% от българските учители уверено дават свобода на учениците си в клас

Близо две хиляди учители са се включили досега в първото по рода си изследване на педагогическите умения на 21. век, организирано от платформата за образователни ресурси prepodavame.bg
До 15 лв. от държавата за профилактика на учители, преболедували

Снимка на Pexels от Pixabay

Едва 2% от българските учители уверено дават избори на учениците си в класната стая и възможност да управляват собственото си учене. Близо половината от педагогическите специалисти се чувстват експерти в това да подбират интересни и ангажиращи ресурси за преподаването си. Масово учителите в България познават и използват технологии в класната стая, но голяма част от тях не са уверени в това си умение.

Това са основните изводи от проучване на учителските умения на 21. век, организирано от образователната платформа prepodavame.bg. От началото на учебната година досега близо две хиляди учители са се включили в изследването. Те са се самооценили по въпроси, свързани със седем основни умения, които са ключови за работата на съвременния преподавател.

Инструментът за самооценка е първият по рода си в България и предоставя на учителите възможност да измерят нивото, с което прилагат преподавателските умения на 21 век. Всеки участник в изследването получава персонален доклад с резултати по умения и ресурси, които да му помогнат да развие онези от тях, за които има нужда от подкрепа. 

“Когато създавахме този инструмент, водещо бе желанието ни не само да получим картина за състоянието на образователната система, но и да дадем достъп до ресурси и материали, които са в помощ на учителите”, споделя Мила Иванова, старши сътрудник “Управление на съдържание” в платформата prepodavame.bg. Затова на сайта с ресурси учителите и директорите могат да намерят полезна информация и стратегии за по-добро преподаване, свързани с всяко едно от изследваните умения. 

Какво показват резултатите
  
Изследването включва седем умения на съвременния преподавател:

  • Овластява учениците - доколко учителят създава условия за учениците да избират и управляват ученето си;
  • Премахва бариери - доколко учителят отчита индивидуалните особености на учениците си и адаптира работата си;
  • Избира ресурси - доколко учителят подбира интересни и ангажиращи ресурси за преподаването си;
  • Преподава чрез правене - доколко учителят създава в час ситуации, в които учениците да правят неща сами, да творят и т.н.;
  • Осмисля наученото - доколко учителят показва на учениците си защо това, което учат е свързано с живота им;
  • Учи непрекъснато - доколко учителят развива себе си и уменията си;
  • Преподава чрез технологии - доколко учителят  познава и използва технологии в класната стая.

Изображение - 13567

Най-ниско ниво на умение показват учителите в областта на овластяването на учениците. Само 2% посочват, че са уверени в това да дават избори на учениците си в класната стая и възможност да управляват собственото си учене. 

“Овластяването на учениците означава учителят съзнателно да създава условия за децата и младежите да избират и да управляват ученето си. Например да изберат между два вида домашно: да напишат есе или да създадат видео отговор. Това е много важно, защото учениците не само учат по различен начин, но и могат да покажат по различен начин какво всъщност са научили. Практиката в българските училища е да не се дава свобода на учениците - нито за начина им на учене, нито за извънкласни дейности от типа на ефективна работа на ученическия парламент”, споделя Петко Иванов, ръководител на сайта prepodavame.bg.

От друга страна, близо половината от учителите (44%) са експерти в умението “Избира ресурси”. Това означава, че те се чувстват уверени да подбират интересни и ангажиращи ресурси за преподаването си. 

Резултатите дават поглед и върху важната за образователната сфера и обществото тема - технологиите в класната стая. Разпределението между нива “начинаещ”(8%), “опитен” (48%), “напреднал” (26%) и “експерт” (18%) за умението “преподава чрез технологии” показва, че масово учителите в България познават и използват технологии в класната стая, но голяма част от тях не се чувстват уверени в това. В ерата на бързото развитие на изкуствения интелект е ключово преподавателите да развият своите дигитални умения.

Повече от половината преподаватели споделят и че не успяват да заделят време в часовете си за това учениците им да рефлектират над силните и слабите си страни или върху резултатите от изпитване. 

Според резултатите от анкетата по-голямата част от преподавателите включват в преподаването си ресурси, които помагат на учениците да направят връзка между преподадения материал и реалния живот. 

Досегашните резултати показват, че преподавателите са мотивирани да развиват своите умения на 21.век и да са полезни за учениците си в динамично променящия се свят, но имат нужда от подкрепа и ресурси, за да го направят успешно

 
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!