Търсене

Европейският съюз прие нови правила за определяне на минималната работна заплата във всички страни в Съюза

Севлиево онлайн
Европейският съюз прие нови правила за определяне на минималната работна заплата във всички страни в Съюза

снимка: Pixabay

Минималните работни заплати във всички страни от ЕС трябва да осигуряват достойни стандарти на живот и труд, а държавите членки следва да насърчават колективното договаряне за заплащането. Това гласят новите правила за адекватни работни заплати във всички страни-членки на Европейския съюз, приети днес. 

Новата директива ще се прилага за всички работници в ЕС, които имат трудов договор или трудово правоотношение. Държавите членки, в които минималната работна заплата вече е защитена изключително чрез колективни трудови договори, няма да бъдат задължени да въведат тези правила, нито да ги направят общоприложими.

При своята оценка на адекватността на съществуващите минимални работни заплати, държавите членки могат да се основат на кошница от стоки и услуги на реални цени, или пък да определят стойността ѝ на 60% от брутната медианна работна заплата и 50% от брутната средна работна заплата, гласи решението. 

Нямаме време за губене, работата отново трябва да се заплаща. Тази директива определя стандартите за това как трябва да изглежда една адекватна минимална работна заплата, заяви след гласуването Агнес Йонгериус (С&Д, Нидерландия). 

Очаква се Съветът официално да одобри споразумението през септември. След това държавите членки ще разполагат с две години, за да приведат националните разпоредби в съответствие с директивата.

Най-високи минимални заплати получават в Люксембург, Ирландия и Германия, а най-ниските в България, Латвия и Естония. В ЕС 21 от 27 държави имат законоустановени минимални заплати, докато в останалите шест (Австрия, Кипър, Дания, Финландия, Италия и Швеция) равнищата на заплатите се определят чрез колективно договаряне на заплащането.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за Народно събрание 2 октомври 2022