Габрово е на второ място в страната по най-голям дял възрастно население
Снимка на Sabine van Erp от Pixabay

Област Габрово е на второ място в страната по най-голям дял на възрастно население - 29.1% от жителите на областта са на 65 и повече години. По този показател преди Габрово е само област Видин (30.0%), в тройката е и Кюстендил (27.7%). Данните са от националната стастика и са към края на 2020 г. 

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години са най-много в община Трявна (33.2%), а най-малко в община Севлиево (27.1%) Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 33.8%, а на мъжете – 24.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31 декември 2020 г. населението на област Габрово е 105 788 души,

което представлява 1.5% от населението на страната и 13,8% от населението на район Северен централен. В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 810 души, или с 0.8%. Мъжете са 50874 (48.1%), а жените - 54914 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 079 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта. Най-висок е относителният дял на жените в община Трявна – 52.4% или на 1000 мъже се падат 1102 жени, а най-нисък  в община Севлиево - 51.7% или на 1000 мъже се падат 1070 жени.

Към 31.12.2020 г.

децата до 15 години в областта са 12 289, или 11.6% от общия брой на населението. 

Спрямо 2019 г. намалението е с 0.1 процентни пункта. Този показател е най-нисък в областите Габрово и Смолян . В тази възрастова група с най-висок дял е община Севлиево 13.3%, а с най-нисък – община Трявна – 9.1%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 48.4 години през 2019 г. нараства до 48.6 години в края на 2020 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 47.6 години, а в селата - 52.6 години.

 

Срещу 90 хил. лв. Севлиево се „отваря“ към гражданите, засега само на хартия
Общество
"Или ще измрем всинца, или ще освободим България"
Общество
Габрово е на второ място в страната по най-голям дял възрастно население
Общество
Самоукият художник от с. Стоките Георги Попов стана на 92 г.
Общество
Стотици паднали рога от благороден елен бяха показани в изложба
Общество
България вече е на 112 място по свобода на медиите
Общество
Нова платформа помага на гражданските и културните организации
Общество
Милчо Генжов e избран за окръжен прокурор на Габрово
Общество
На Разпети Петък пазарът се връща на ул. "П. Р. Славейков"
Общество
На 15 и 16 май Севлиево е домакин на фестивала "Семе българско"
Общество
Да помогнем на Тихомир за животоспасяваща бъбречна трансплантация
Общество
От 1 май падат коридорите за пазаруване
Общество
"Природата в риск" - една изложба за търговията с кожи на защитени видове
Общество
Кога работим и почиваме през месец май?
Общество
Априлското въстание на север от Балкана представя музеят на Добрич
Общество
„Книги за смет” е този уикенд в пет града в страната
Общество