Габровска област е четвърта по успех на малките матури

• В община Севлиево за поредна година най-висок успех са показали учениците на СУ "Васил Левски"

• Три училища са увеличили резултатите си спрямо миналата година - ОУ "Хр. Ботев" в Севлиево и основните училища в с. Добромирка, с. Градница и с. Душево

Област Габрово е на четвърто място в страната след Смолян, София-град и Търговище по успех на четвъртокласниците на националното външно оценяване. Средният успех за областта от четирите изпита (Български език и литература, Математика, Човекът и обществото и Човекът и природата) e много добър 5.14. Придвижването на областта спрямо 2018 г. е с 11 позиции напред. 

Училищата в община Габрово са с най-висок среден успех - мн. добър 5.17. За община Севлиево средният успех от четирите изпита е мн. добър 4.65. 

По-ниският среден резултат на учениците от община Севлиево се дължи на немалкия брой ученици, чийто майчин език не е българският, коментираха от Регионалното управление на образованието в Габрово. Въпреки това според инспекторите там резултатите на децата показват, че учителите са направили необходимото, за да предадат базово ниво знания на най-малките ученици, смята инспектор Рени Илиева.  

И през миналата година най-високи оценки четвъртокласниците са получили на изпита по "Човекът и природата". През тази година средният успех по предмета е 5.39. Следва "Човекът и обществото" (5.17), "Български език и литература (5.06) и най-нисък е резултатът по математика (4.94).

В община Севлиево за поредна година най-висок успех са показали учениците на СУ "Васил Левски". Ръст има при оценките на четвъртокласниците от ОУ "Христо Ботев" в Севлиево - при среден бал през миналата година 11.54 точки, през тази година резултатът е 14.31 точки.

Още три училища отчитат по-високи резултати през 2019 г.: основното училище в с. Градница (при среден бал 12.66 през 2018 г., през 2019 г. средният бал е 13.40 точки), основното училище в с. Добромирка (среден бал 11 през тази година срещу 9.57 през 2018 г.) и основното училище в с. Душево (11.54 точки среден бал през 2018 г, 14.25 точки през 2019 г.).

В две училища е налице обратна тенденция, т.е. по-нисък резултат през тази година спрямо предишната - основните училища в селата Петко Славейков и Крамолин. 

Резултатите тепърва предстои да бъдат анализирани - най-напред по училища, след това по общини. Ние имаме готовност да помогнем на колегите да преодолеят различията, ангажира се Рени Илиева от Регионалното управление на образованието в Габрово.

автор: Емилия Димитрова

 

 

СУ "В. Левски" е сред първите пет в областта по успех след 7 клас
Образование
СУ "В. Левски" в Севлиево е трето по успех на матурата по БЕЛ
Образование
Когато всички са приятели, въпреки че идват от различни места
Образование
Габровска област е четвърта по успех на малките матури
Образование
Лято в библиотеката и читалня на открито
Образование
Близо седемдесет души ще се явят на матура през август
Образование
Окончателно: две са пълните шестици на матурите в Севлиево
Образование
Учителка в с. Чепинци е в основата на високия успех на матурата по биология
Образование
МОБИЛЕН ПЛАНЕТАРИУМ В ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - СЕВЛИЕВО
Образование
Как ТУ в Габрово е издавал невалидни документи за квалификация
Образование
Керамиката и точарството не са остарели занаяти, децата ги харесват
Образование
Закриват се пет паралелки след първото класиране за гимназиите
Образование
Отново на първите места са бъдещите електротехници на ПГМЕТ
Образование
Дуалното обучение в Севлиево - трудно начало, видими ползи
Образование
Учениците могат да се запознаят с работата си от изпита след 7 клас
Образование
В Природоматематическата и Априловска гимназия се влиза с най-висок бал
Образование