Габровска област е четвърта по успех на малките матури

• В община Севлиево за поредна година най-висок успех са показали учениците на СУ "Васил Левски"

• Три училища са увеличили резултатите си спрямо миналата година - ОУ "Хр. Ботев" в Севлиево и основните училища в с. Добромирка, с. Градница и с. Душево

Област Габрово е на четвърто място в страната след Смолян, София-град и Търговище по успех на четвъртокласниците на националното външно оценяване. Средният успех за областта от четирите изпита (Български език и литература, Математика, Човекът и обществото и Човекът и природата) e много добър 5.14. Придвижването на областта спрямо 2018 г. е с 11 позиции напред. 

Училищата в община Габрово са с най-висок среден успех - мн. добър 5.17. За община Севлиево средният успех от четирите изпита е мн. добър 4.65. 

По-ниският среден резултат на учениците от община Севлиево се дължи на немалкия брой ученици, чийто майчин език не е българският, коментираха от Регионалното управление на образованието в Габрово. Въпреки това според инспекторите там резултатите на децата показват, че учителите са направили необходимото, за да предадат базово ниво знания на най-малките ученици, смята инспектор Рени Илиева.  

И през миналата година най-високи оценки четвъртокласниците са получили на изпита по "Човекът и природата". През тази година средният успех по предмета е 5.39. Следва "Човекът и обществото" (5.17), "Български език и литература (5.06) и най-нисък е резултатът по математика (4.94).

В община Севлиево за поредна година най-висок успех са показали учениците на СУ "Васил Левски". Ръст има при оценките на четвъртокласниците от ОУ "Христо Ботев" в Севлиево - при среден бал през миналата година 11.54 точки, през тази година резултатът е 14.31 точки.

Още три училища отчитат по-високи резултати през 2019 г.: основното училище в с. Градница (при среден бал 12.66 през 2018 г., през 2019 г. средният бал е 13.40 точки), основното училище в с. Добромирка (среден бал 11 през тази година срещу 9.57 през 2018 г.) и основното училище в с. Душево (11.54 точки среден бал през 2018 г, 14.25 точки през 2019 г.).

В две училища е налице обратна тенденция, т.е. по-нисък резултат през тази година спрямо предишната - основните училища в селата Петко Славейков и Крамолин. 

Резултатите тепърва предстои да бъдат анализирани - най-напред по училища, след това по общини. Ние имаме готовност да помогнем на колегите да преодолеят различията, ангажира се Рени Илиева от Регионалното управление на образованието в Габрово.

автор: Емилия Димитрова

 

 

Дуалното обучение в Севлиево - трудно начало, видими ползи
Образование
В ПГМЕТ канят бивши учители и ученици за откриване на учебната година
Образование
С успешен прием в четири специалности в ПГМЕТ откриха учебната година
Образование
МОН призна за невалидните документи от университета в Габрово
Образование
Учениците могат да се запознаят с работата си от изпита след 7 клас
Образование
СУ "В. Левски" е сред първите пет в областта по успех след 7 клас
Образование
В Природоматематическата и Априловска гимназия се влиза с най-висок бал
Образование
Започва прием на документи за стипендиите на "Севлиево 21 век"
Образование
Краткият, но скъп живот на един колеж – фантом
Образование
Телерик Академия стартира школа по IT науки за ученици в Севлиево
Образование
С първия учебен звънец 2400 деца от общината влязоха в клас
Образование
Учениците в селата ще учат в маломерни и слети паралелки
Образование
Закриват се пет паралелки след първото класиране за гимназиите
Образование
Как ТУ в Габрово е издавал невалидни документи за квалификация
Образование
Близо седемдесет души ще се явят на матура през август
Образование
Ученици от Чехия са на обучение в Историческия музей
Образование