“Гори и земи” е най-младото общинско предприятие

Най-младото общинско предпирятие, решение за чието създаване бе взето на 31 януари, ще започне работа от 1 април тази година. Предприятието се казва „Гори и земи“, а създаването му бе наложено от необходимостта да се управляват „законосъобразно, целесъобразно, прозрачно и добре“ общинските гори и земи, но и да носи приходи – нещо, на което Общината няма право, но може да направи чрез търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез общински предприятия, пише в предложението за решение към общинските съветници, които одобриха създаването на новата структура.

Новото предприятие ще се ръководи от директор, който ще се назначава от кмета на общината след проведен конкурс. Днес, 10 февруари, от Общината обявиха и конкурс за новия шеф, който трябва да бъде лесовъд по образование.

"Гори и земи" ще работи по правилник, приет от Общинския съвет. То ще бъде второстепенен разпоредител с бюджет. Числеността на персонала му е осем души, в това число е и директорът.

Предприятието ще извършва дейности по управлението, стопанисването и опазването на общинските гори и земи, в това число и създаване на нови гори, провеждане на възобновителни, принудителни и санитарни сечи, ползване на дървесина, маркиране, сортиментиране, кубиране, подготовка за провеждане на търгове за продажба на дървесина, осъществяване на мероприятия, свързани със защита на горите, опазване на горите и вътрешен контрол, както и дейности, възложени му с решения на Общинския съвет. В задълженията на екипа на „Гори и земи“ влиза още поддържане на общинските пасища и мери, на овощни градини, в това число създаване на нови.

Бюджетът на новата структура е 108 200 лв., считано от 01.04.2017 г. Всички реализирани от предприятието приходи постъпват по бюджетната банкова сметка на Община Севлиево.

 

написано от Емилия Димитрова

Клиент на "Хелиос" от Силистра спечели автомобил Форд Фокус
Бизнес
Животоподдържаща апаратура закупи "Севлиево 21 век" за болницата
Бизнес
Златен медал за качество за санитарните продукти Ideal Standard и Vidima
Бизнес
31 300 лв. събра "Севлиево 21 век" за МБАЛ "Д-р Ст. Христов"
Бизнес
Конкурсът „Баня на годината“ отличи най-оригиналните дизайнерски проекти
Бизнес
"Хелиос" осигурява дежурен екип в един от обектите си
Бизнес
Общината няма да разпределя дивидент от търговските си дружества
Бизнес
"Севлиево 21 век" обявява дарителска кампания заради Covid 19
Бизнес
Три торти, трима акционери и тиха наздравица белязаха 30 години "Хелиос" АД
Бизнес
Севлиевска фирма за бельо започна да шие предпазни маски
Бизнес
Късметлията на "Хелиос" днес си тръгна със спечеления автомобил
Бизнес
Дарението на "Севлиево 21 век" за болницата пристигна, след Великден влиза в употреба
Бизнес
Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни
Бизнес
Lidl и Kаufland даряват 300 хил. лева за купуването на респиратори
Бизнес
НАП няма да спре да запечатва обекти, но ще бъде снизходителна
Бизнес
От днес обектите на "Хелиос" АД работят с обичайното работно време
Бизнес