Инициатива между бизнеса и ПГМЕТ вече дава резултати
снимки: ПГМЕТ

През учебната 2016/2017 година проходи една съвместна инициатива на сдружение „Севлиево 21 век“ и ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ - създадена бе работна група за подпомагане на професионалното образование в ПГМЕТ. А като част от тази инициатива беше въвеждане в учебната програма на софтуерен продукт за 3D проектиране.

Със съдействието на Техническия университет в Габрово бяха обучени двама преподаватели от ПГМЕТ, а след това в часовете по приложни програмни продукти за 12 клас - специалност „Машинен техник“, беше осъществено 36-часово обучение с продукт, който се базира на технологията параметрично моделиране и широк спектър от специализирани модули. Отличителна черта на този продукт е неговата добра визуализация и лесното създаване на 3D модели – качества, оценени както от учениците, така и от преподавателите.

В средата на февруари в гимназия “Ген. Иван Бъчваров“ се проведе демонстрационен урок с учениците от 12 Б клас, професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“. На урока присъстваха от името на „Бизнес сдружение 21 век“ Васил Маринов, Цветозар Христов и Георги Боруджиев. От страна на ПГМЕТ “Ген. Иван Бъчваров“ работата в час проследиха директорът Иван Томев и учителите по професионална подготовка. 

Урокът беше проведен от инж. Дарина Христова, която формулира и обоснова целите на урока: да се запознаят гостите с възможностите на програмния продукт и степента на неговото познаване от учениците. Учителката представи предварително подготвена презентация, в която показа множество 3Д модели и чертежи, изработени от учениците в учебните часове. Гостите проследиха примерно изпълнение на поставените задачи чрез основен алгоритъм, приложим при изграждане на модела и чертежа.

Младите хора показаха много добро владеене на продукта и само в рамките на един учебен час конструираха 3D модел на детайл със средна сложност и изработиха чертеж на детайл на база 3D модела.

След урока се проведе откровена дискусия между членовете на сдружението, ръководството на ПГМЕТ и учителите, които преподават по специални предмети. Васил Маринов, представител на работодателите, запозна присъстващите с желанието на фирмите в Севлиево да подпомогнат ПГМЕТ и в бъдеще с цел учениците на гимназията да показват все така високи резултати, както в учебния процес, така и на състезания и олимпиади. Господин Маринов отговори на множество въпроси на учителите и пожела нови успехи на всички.

Заедно по време на изолация – един проект на клуб „New Lab“
Образование
"Техник на транспортна техника" - перспективи в ПГТ в с. Градница
Образование
Драгомир Денчев - лауреат националната олимпиада по техническо чертане
Образование
851 завършват 7 клас тази година в областта, 296 са в Севлиево
Образование
Детските градини отвориха с половината от записаните деца
Образование
Производството на мляко и млечни продукти е традиционен занаят
Образование
Майстор в кухнята, но и на бара - възможно е с ПГТ "Пенчо Семов" в Габрово
Образование
Стилиян Илиев получи наградата на бизнес сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
Седмокласниците на ПМГ в Габрово с най-висок успех на външното оценяване
Образование
Когато хлябът излиза изпод ръцете ти, ставаш голям поне колкото него
Образование
От името на Община Севлиево абитуриенти получиха почетни отличия
Образование
Абитуриентските балове в Севлиево ще бъдат на 27 и 28 юни
Образование
ПГТМ в с. Градница обявява прием за професия "Машинен техник"
Образование
Габрово е на четвърто място в страната по успех на матурата по БЕЛ
Образование
В гимназия "Ген. Иван Бъчваров" изпратиха випуск 2020
Образование
Започва кандидат-гимназиалната кампания, какво предстои
Образование