Инж. Копчев: „Помнете водоснабдяването и пазете газификацията“

В последните месеци на 2016 г. севлиевската общественост беше разбунена от възможността за продажба на общинския дял в газовото дружество „Севлиевогаз 2000“. Първата стъпка за това беше направена от общинския съветник Христофор Лалев, който внесе в ОбС предложение за продажбата му, но го оттегли от разглеждане. На следващото заседание обаче той отново внесе свое предложение – този път за оценка на общинските дялове в газовото дружество и за правен анализ на „Севлиевогаз 2000“ АД. Последва острата реакция на севлиевския бизнес и на Ротари клуб, които излязоха с декларации против това намерение. По-късно сдружението „Граждани за Севлиево“ организира подписка за провеждането на местен референдум, свързан с бъдещето на газовото дружество. 

Днес за създаването на севлиевското газово дружество, за оценката на съвместната работа между Общината и „Идеал Стандарт-Видима“ АД, за последствията от евентуалната продажба на общинския дял в него е разговора с инж. Красимир Копчев, дългогодишен председател на Борда на директорите на „Севлиевогаз 2000“ АД.

Г-н Копчев, каква е Вашата оценка за съвместната работа на „Идеал Стандарт-Видима“ АД и Община Севлиево в „Севлиевогаз 2000“ АД?

Първо ще припомня на тези, които са забравили и да информирам онези, които не са запознати с историята по газифицирането на общината – кога и защо бе създадено „Севлиевогаз 2000“ АД. Инициатор бе „Видима“ и „Американ Стандарт“ във връзка с необходимостта от природен газ за новостроящия се завод за санитарна керамика. За целта „Американ Стандарт“ дари на „Булгаргаз“ 2 млн. долара за изграждането на газопровод от Деветаки до Севлиево.  С изключителната ангажираност на „Булгаргаз“ и Община Севлиево в лицето на нейния кмет г-н Йовко Йовков за по-малко от година газа дойде в Севлиево. На 09. 09. 1999 г. бе регистрирано дружество с основна цел: Изграждане и експлоатация на газопреносната мрежа в общината и осигуряване стабилни доставки за промишлеността, общинските учреждения и населението при възможно най-конкурентни цени.

Оценката ми за съвместната работа на „Идеал Стандарт-Видима“ и Община Севлиево в „Севлиевогаз 2000“АД  през тези 18 години е абсолютно положителна и това е видно за всички благодарение на постигнатите резултати.

Съществува мнение, че дружеството не е печелившо и общината не получава дивиденти от него, каква е Вашата позиция?

Нормата на печалба за газовите дружества се регулира от КЕВР на база доказани разходи за тяхната дейност. Винаги сме се старали да работим много икономично, за да се минимизират цените към потребителите. Освен това в процеса на изграждане на газопроводната мрежа сме ограничавали раздаването на дивиденти, за да могат да се насочат средствата към разширяване на газопреносната мрежа. И това е правено с общото съгласие на „Идеал Стандарт-Видима“ АД и Общината, гласувано на Общо събрание. В резултат имаме единственият в България напълно газифициран град. Всеки, който е поискал газ в Севлиево е свързан с газопреносната мрежа или е подготвено неговото свързване. Всички улици са газифицирани. Газопроводи са изградени до селата Ряховците, Петко Славейков, Кормянско, Горна Росица, Богатово. Въпреки, че все още не са рентабилни, по наша преценка те имат своята социална роля.

Защо тогава Община Севлиево се подготвя да продаде своя дял?

Не знам. За мен това е неудачно и непонятно. Подозирам, че тези действия са продиктувани от оказван натиск от страна на потенциални купувачи. „Севлиевогаз 2000“ в момента е много апетитна хапка – всичко вече е изградено на базата на дивидентите, които не са получавани от „Идеал Стандарт-Видима“ и от Общината и средствата, които всички битови консуматори са внесли за свързването им с газопреносната мрежа. Средно по 1300 лева е внесъл всеки един от тях. Така че, дружеството има потенциал да прави добри доходи и печалба.

Какво, според Вас, ще се случи с цените на синьото гориво след евентуалната приватизация на дружеството?

Ще се увеличат. Инвеститорът ще търси бърза възвръщаемост на средствата, вложени в покупката на общинския дял и след това печалба от своята инвестиция. И това е правилно от гледна точка на правилата на бизнеса. Радетелите на приватизацията обаче забравят, че колкото печалба вземе новият собственик още толкова трябва да вземе „Идеал Стандарт-Видима“ като собственик на останалите 49, 94 процента от дружеството. Така че, ситуацията за клиентите е възможно доста да се влоши. Всеки знае, че кой каквото и да говори сметката накрая се плаща от крайния потребител.

И все пак, колко, според Вас, ще се повишат цените?

Не бих могъл да кажа конкретна цифра. Ще се вдигнат толкова, колкото могат да платят потребителите. Лично аз се безпокоя от екологичния проблем за Севлиево, който ще се създаде. Завишаването на цените ще доведе до отказ на много от битовите потребители. Те ще преминат  на алтернативно отопление – дърва, въглища, брикети. А в нашия град съществува природна предпоставка за образуване на мъгли и на смог. Севлиевци все още помнят какъв беше въздухът в града преди 2000-та година, особено през зимата – кафяв, сив, задушаващ. Прането се простираше вътре в домовете, за да не става на черни точки. Не ми се и помисля какъв ще бъде ефектът за здравето на населението и на децата ни.  

В публичното пространство се говори, че като собственик „Идеал Стандарт-Видима“ в продължение на 10 години използва синьо гориво с по-ниска цена, както се коментира във Facebook. Вярно ли е това?

По принцип не отговарям на несъстоятелни въпроси, но ще го направя от уважение към Вашите читатели. „Идеал Стандарт-Видима“ не купува газ от „Севлиевогаз 2000“, а директно от „Булгаргаз“ и това е така от създаването на севлиевското газово дружество. „Идеал Стандарт Видима“ плаща на „Севлиевогаз 2000“ единствено такса „пренос по мрежата“. Това е възможност, която се дава и регулира от Закона за енергетиката. Както за газа, така и за електроенергията „Идеал Стандарт-Видима“ са едни от първите в града, които я използват. По принцип всеки може да я използва, но трябва да е достатъчно голям потребител, за да си позволи необходимата инвестиция в измервателни средства и разходите по администрирането на процеса. Мисля, че и други предприятия в общината могат да опитат.

Затова ми е малко смешна част от мотивацията за приватизация, че виждате ли, ще се даде възможност за диверсификация. Явно не се знае, че тази възможност я има и сега.

Бихте ли обяснили как се определя цената за битовите потребители и за бизнеса?

Цената на газа е една и съща за всички. Тя се определя от КЕВР. Разликите са в таксите за пренос и в такса „Разпределение“. Съществува методика, разработена от КЕВР, която е задължителна за всички в държавата и по която се изчисляват таксите. Най-просто казано колкото е по-голямо количеството, което се пренася, толкова по-ниски са таксите.  

След дебатите в севлиевския ОбС, ръководството на „Севлиевогаз 2000“ АД има ли своето становище по отношение евентуалните намерения на общината да продаде на общинските дялове в газовото дружество?

Като председател на Борда на директорите на „Севлиевогаз 2000“ АД заявявам, че ние като ръководство на дружеството официално не сме информирани за подобно намерение на общината. Не сме и канени да обсъждаме идеята за приватизация на общинските дялове в дружеството. Все пак, ние сме Борд, който ръководи дружеството, а каква ще бъде собствеността в него решават двамата акционери – Община Севлиево и „Идеал Стандарт-Видима“ АД.

В момента „върви“ подписка за провеждане на референдум за това дали да бъдат продадени общинските дялове или не, каква е Вашата позиция?

Личната ми позиция е категорична. Аз се подписах в подписката. Нашите съграждани трябва да използват всички легални методи и да убедят общинското ръководство и Общинския съвет да не дезертират от социалните си отговорности по този въпрос. Въпросът е много важен и трябва да се организира всеобхватен и прозрачен обществен дебат.

Какво бихте посъветвали севлиевци?

Газифицирането на Община Севлиево е едно от най-хубавите и най-полезни неща, които са се случили на севлиевци през последните 20 години. Може би дори най-полезното.

Има неща, които не са реализирани. Визирам водоснабдяването на общината. Севлиевци помнят как бе изграден водопровода – с дългогодишно доброволно самооблагане на населението и много дни доброволен труд. Язовир „Мокра Бяла“ обаче не се изгради както преди 1989 г., нито пък от следващите правителства на СДС, БСП, НДСВ, ГЕРБ във всичките им мандати и коалиции. Никой не обърна внимание на севлиевци.

Така че, мога да посъветвам съгражданите си само с четири думи. Помнете водоснабдяването и пазете газификацията!

 

автор: Стефка Бурмова

интервю за в. "Седмицата"

 

 

Клиент на "Хелиос" от Силистра спечели автомобил Форд Фокус
Бизнес
Животоподдържаща апаратура закупи "Севлиево 21 век" за болницата
Бизнес
Златен медал за качество за санитарните продукти Ideal Standard и Vidima
Бизнес
31 300 лв. събра "Севлиево 21 век" за МБАЛ "Д-р Ст. Христов"
Бизнес
Конкурсът „Баня на годината“ отличи най-оригиналните дизайнерски проекти
Бизнес
"Хелиос" осигурява дежурен екип в един от обектите си
Бизнес
Общината няма да разпределя дивидент от търговските си дружества
Бизнес
"Севлиево 21 век" обявява дарителска кампания заради Covid 19
Бизнес
Три торти, трима акционери и тиха наздравица белязаха 30 години "Хелиос" АД
Бизнес
Севлиевска фирма за бельо започна да шие предпазни маски
Бизнес
Късметлията на "Хелиос" днес си тръгна със спечеления автомобил
Бизнес
Дарението на "Севлиево 21 век" за болницата пристигна, след Великден влиза в употреба
Бизнес
Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни
Бизнес
Lidl и Kаufland даряват 300 хил. лева за купуването на респиратори
Бизнес
НАП няма да спре да запечатва обекти, но ще бъде снизходителна
Бизнес
От днес обектите на "Хелиос" АД работят с обичайното работно време
Бизнес