Търсене

Инженери и педагози създадоха изпитна програма за професионална специалност

Инженери и педагози създадоха изпитна програма за професионална

Още през тази учебна година младежите, които завършват професионални технически гимназии, ще положат изпит по новата национална изпитва програма за специалността "Машини и системи с ЦПУ", съвместно разработена между „Идеал Стандарт - Видима“ и ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчаров“. 

Двата екипа бяха избрани от Министерството на образованието и науката за разработване на методология на националната изпитна програма за специалност. От компанията водеща роля в авторския екип имаха инж. Светлана Георгиева и д-р инж. Хасан Хасанов, които са и ментори в дуалната форма на обучение. След като програмата бе готова, тя получи одобрението на Министерството на образованието и науката, което я утвърди. 

„Обединяването на професионалисти от бизнеса и преподаватели е успешна практика и пример за адаптиране на образованието към професиите, които са необходими за бъдещата реализация на учащите се“, споделиха Светлана Георгиева и Хасан Хасанов.  

В авторския екип участваха и преподаватели от ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчаров“ по професионална подготовка - инж. Николай Колев, инж. Дарина Христова и инж. Здравка Монева. Целта на настоящата изпитна програма е да определи единни критерии за оценка на професионалните компетентности на обучаваните, изискващи се за придобиване на трета степен по изучаваната професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!