Търсене

Избран е проектант за обходния път на Севлиево

Избран е проектант за обходния път на Севлиево

Два варианта на обход на Севлиево ще бъдат представени, снимка: Габровонюз

Община Севлиево подписа договор с дружество "Инфра Про Консулт", със седалище в София, за изработването на идеен и технически проект на обходен път на гр. Севлиево. Договорът е резултат от проведена процедура за избор на проектант, за която документи подадоха две дружества от Варна и две от София.  

"Инфра Про Клинър" дава най-ниска цена за изпълнение - 114 хил. лв. без ДДС, което натежава в полза на избора му, става ясно от конкурсната документация. 

Съгласно заданието за проектиране обхода на Севлиево ще бъде дълъг 5 км, а целта е да поеме потока от автобомили от главния път Е772 в посока Габрово, които към момента минават през Севлиево. Необподимостта от обхода ще стане още по-голяма след като един ден бъде завършен тунелът под вр. Шипка.

Техническото задание предвижда да се изработят два варианта на обходен път, а самата разработка включва три етапа. Преди приключване на първия, който е основно от проучвания и предложения, свършеното дотогава ще бъде представено за обществено обсъждане. Едва след като бъде приет този първи етап и от експертен съвет, ще се премине към процедурите по Закона за опазване на околната среда. Когато и те приключат, се преминава към следващия етап от проектирането. 

Вторият етап включва изработването на технически проект с всички детайли, а третият, последен, е за представяне на завършената документация от изцяло съгласувания технически проект и подробен устройствен план - парцеларен план. 

Едва след окончателното приемане на техническия проект може да бъде постигнато споразумение между Община Севлиево и Агенция Пътна инфраструктура за взаимна финансова и техническа подкрепа за бъдещия обход на Севлиево, обясниха преди година от Пътната агенция за "Севлиево онлайн", като уточниха, че са дали принципна подкрепа за извеждане на автомобилния трафик от Севлиево в посока Габрово.  

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!