Как кметският футболен клуб в Габрово излезе със 145 хил. лв. пред съперниците си
Снимка на Phillip Kofler от Pixabay

източник: zaistinata.com

Кметът на Габрово Таня Христова е председател на Управителния съвет на „Сдружение Обединен футболен клуб „Янтра 2019“, учредено през юли 2019 г. В това не би имало нищо притеснително, ако през януари т.г. въпросното сдружение не бе получило 145 хил. лв. от бюджета на Община Габрово като „трансфер и субсидия с целеви характер“. Сумата е гласувана от Общинския съвет с приемането на бюджета за 2020 г. Друг интересен факт в случая е, че председателят на Общинския съвет в Габрово също е член на Управителния съвет на въпросното сдружение, представлявано от габровския кмет.   

„Сдружение Обединен футболен клуб „Янтра 2019“ е регистрирано Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. В Устава му е посочено, че средствата за издръжка могат да се набират и от държавно и общинско финансиране, което е законен източник, но и начин да се заяви желание за получаване на средства от местната Община. 

Като председател на Управителния съвет на сдружението Таня Христова не получава възнаграждение, а българското законодателство не забранява кметове на общини да заемат управленски длъжности в неправителствени организации. Стига да не се разпореждат с публични средства в частен интерес, т.е. в интерес на сдруженията, които представляват.     

Преференциално третиране

Освен субсидията от 145 хил. лв., която сдружението очевидно получава безусловно, то може да кандидатства наравно с останалите спортни клубове в града (през 2019 г. те са били 29, б.ред.) за разпределение на още 260 хил. лв. За получаване на това финансиране обаче има ред, регламентиран от общинската Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове в Община Габрово. Въпросната наредба предвижда критерии за подбор и класиране на клубовете, които получават пари от бюджета, като оценката им се прави по строга методика от специална комисия. Докато за субсидията от 145 хил. лв. е било достатъчно само решение на Общинския съвет.

Цялата история, четете тук.

Над 1600 лечебни растения виреят в парк "Българка" край Габрово
Общество
Над три тона капачки се събраха за часове в събота в Севлиево
Общество
Проект за прахосване на 4 млн. лв., или как коронавирусът стана оправдание
Общество
Какво правят в Габрово с премахнатите опасни дървета?
Общество
От петък се допускат външни търговци на панаирната площадка
Общество
"Капачки за бъдеще" ще се събират на 20 юни пред парк "Казармите"
Общество
Сигнал за проблем с водоподаването в с. Добромирка, от ВиК отговарят
Общество
Как кметският футболен клуб в Габрово излезе със 145 хил. лв. пред съперниците си
Общество
До 30 септември се удължава срокът на всички ТЕЛК решения
Общество
От февруари до сега без работа в областта са останали 3240 души
Общество
Първи заседания проведоха комисиите за преброяването през 2021 г.
Общество
Закриване на прокуратурата в Севлиево, предлага главният прокурор
Общество
Има избран нов управител на приюта за кучета
Общество
За измамни имейли от името на Енерго Про предупреждават от компанията
Общество
Как се завзема бизнес за милиони - разследване на Антикорупционния фонд
Общество
Неправоспобен е с опасност за живота след катастрофа
Общество