Как законът позволява на метри от жилища цех за пелети
Дървесината, складирана в двора на фирма "Оригинал" е там от есента на миналата година

В бившия леярски цех на обявената в несъстоятелност фирма „Оригинал“ в Севлиево ще се строи инсталация за производство на пелети. Разрешителното за строеж, издадено от главния архитект на Община Севлиево, е от 27 март 2019 г. С него се дава съгласие да бъде променено предназначението на леярна за цветни метали в цех за пелети. То е на името на „Свила Трейдинг“ ООД - дружество, регистрирано в Хасково, което през юни 2016 г. купува сградите на „Оригинал“ от синдика на фалиралата фирма за малко над 1 млн. лв.

Жилищна или промишлена зона

Инсталацията за производство на пелети, съгласно устройствения план на града, ще бъде изградена в промишлена зона.  Този план е от 1991 г. и на него се вижда, че в района, където ще заработи цеха за пелети не е предвиден жилищен квартал, уточнява за „Севлиево онлайн“ архитектът на Община Севлиево Цветанка Василева. Според същия план най-близките жилищни сгради са къщи в непоследствена близост до бившата „Оригинал“, отредени за събаряне, а на тяхно място е планирано изграждане на паркинг. Измерването, което архитект Василева направи пред „Севлиево онлайн“ обаче показа, че най-близките жилищни блокове са на 130 м от мястото, където ще заработи цеха за пелети.

Няма регламен, има закон

На въпроса има ли регламент за отстоянието на подобни производствени помещения от жилищни сгради, Цветанка Василева обяснява, че такъв ред не съществува и допустимостта се определя с одобряването на строителните книжа. В конкретния случай, както стана ясно, става въпрос за промишлена, а не жилищна зона, заради което стоителното разрешително на „Свила Трейдинг“ е напълно редовно и съобразено със закона. „Ние нямаме право да отказваме разрешително за строеж поради целесъобразност, а действаме по законосъобразност“, уточнява архитектът на Община Севлиево, като добавя, че се съобразява с плана на града.

Извън плана, действителността сочи, че в близост до цеха за пелети освен жилищни сгради има болница (Държавната психиатрична болница, б.ред.) а на около 500 м и детска градина (ДГ "Пролет 1", б.ред.). В непоследствена близост са и две детски площадки, едната с позатихнали функции, но все пак площадка.

Тъй като при издаването на строителни разрешителни се работи законосъобразно, както обясни архитектът на Община Севлиево, тези подробности не са от значение, тъй като мястото, където ще се произвеждат дървени пелети е индустриална зона и действително нарушение на закона няма.

Затова и Регионалната здравна инспекция в Габрово дава становище за изграждане на цех за пелети в сградите на бившата фирма „Оригинал“, има и уведомление от Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново, което съдържа конкретни указания.

Чукова мелница и горивна камера 

Максималният капацитет на бъдещата инсталация ще бъде от 1 до 3 тона на час готова продукция, става ясно от инвестиционното предложение. Производството ще бъде върху 1200 кв. м, част от които ще бъдат за пакетиране и складиране на готовата продукция. Суровина за пелетите ще бъде сурова широколистна и иглолистна дървесина, която ще се съхранява пред производствената сграда.

Технологичният процес ще преминава през няколко етапа. Най-напред суровината ще се смила с чукова мелница до получаването на чипс. Чипсът ще преминава през сито за калиброване и ще се транспортира до бункер, след което ще се подава за сушене в сушилен барабан.

Топлината, необходима за сушене ще се образува в генератор за горещи димни газове, получени в резултат на изгарянето на дървесината. Тези газове ще циркулират в горивната камера и барабанната сушилня, от която материалът ще се подава към циклон чрез вентилатор. Там ще се утаява и съхранява до последваща обработка.

От големия циклон изсушеният чипс ще се смла в чукова мелница до частици с размер 1-3 мм и ще се транспортира до междинен бункер, откъдето ще се насипва в пресата за пелети. Готовите пелети ще бъдат с размер 6-8 мм.

Отпадъци, съдържащи живак, сгурия, шлака и дънна пепел от котли

По отношение на отпадъците, които новото производство ще генерира, от екоинспекцията във Велико Търново указват площадките за предварително съхранение да отговарят на изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени отпадъци, тъй като става дума за "отпадъци, съдържащи живак, сгурия, шлака и дънна пепел от котли".

Относно вероятността от запрашеност на въздуха,  от инспекцията обръщат внимание на инвеститора производствените и вентилационни газови потоци да бъдат изпускани в атмосферния въздух организирано, като височината на изпускащото устройство, т.е. комина, да е преценена така, че при разсейването й концентрацията на замърсяващите вещества в приземния слой да не превишава допустимите. За целта се препоръчва на инвеститора да обособи пунктове за измерване, а при наличие на превишено замърсяване, работата на инсталацията да бъде преустановена.

От инспекцията отчитат, че инсталацията е в близост до жилищни и обществени сгради, заради което е необходимо да се предвидят мерки за спазване изискванията по Закона за защита на шума.

Инвеститорът се оказа стар познат

Има ли опасност от повишено запрашаване на въздуха в района и завишени нива на шум, попитахме инвеститора. Оказа се, че това не е „Свила Трейдинг“, дружеството, на което е издадено строителното разрешение, тъй като то е отдало под наем помещенията, в които ще се обособи цеха за пелети, на „Балкан Пелетс“ ООД. Това дружество е регистрирано в Габрово, а според Търговския регистър предмета му на дейност включва производство на пелети от дървесина, строителство, възстановяване, реконструкции, строително-монтажни работи, импорт, експорт и др. дейности незабранени от закона. Съдружници в него са Димитър Николов, който е и управител, и Грета Димитрова. С организацията на работата по новоизграждащия се цех обаче се занимава Владимир Генчев, брат на Грета Димитрова. Това става ясно, след като "Севлиево онлайн" потърси отговор на някои въпроси от представител на „Свила Тейдинг“, а той посъветва да се обърнем към „Балкан Пелетс“. Номера за връзка с "Балкан Пелетс" се оказа на Владимир Генчев.

Връзката с „Частно горско предприятие Габрово“

Владимир Генчев е познат в Севлиево като пълномощник на 85-годишната Гергана Лилова, собственик на „Частно горско предприятие“ в Габрово. Името на предприятието нашумя най-напред през 2016 г. във връзка с търг за продажба на стояща дървесина на корен, обявен от Община Севлиево. При наддаването сумата от 174 хил. лв. достигна близо половин милион лева с ДДС, но в последствие Владимир Генчев отказа да подпише договор с Общината, вероятно осъзнал, че се е увлякъл в наддаването.   

„Частно горско предприятие Габрово“ влезе в медиите и с един сигнал до прокуратурата отпреди година, под който се подписаха собственици на дванайсет дърводобивни фирми, които алармираха, че предприятието изпълнява всички дърводобивни дейности, възложени от общинско предприятие „Гори и земи“ в Севлиево, а процедурите по възлагането не са публични.

През ноември 2018 г. позволителни за сеч в общински гори бяха обезсилени заради констатирани нарушения по време на проверка, предизвикана от неправителствената организация „Граждани за Севлиево“. Проверката установи, че здрави дървета са третирани като болни, заради което е издадено предписание от Лесозащитна станция в София да бъде проведена сто процента принудителна сеч. В последствие позволителните бяха обезсилени. Важна подробност е, че те бяха издадени на „Частно горско предприятие Габрово“.

Просто съвпадение

В случая „Частно горско предприятие“ Габрово няма отношение към цеха за производство на пелети в бившия „Оригинал“, категоричен е Владимир Генчев, като подчертава, че връзката е само роднинска.

Генчев обаче се оказа много добре запознат с инвестиционното намерение и охотно отговори на всички въпроси от „Севлиево онлайн“. Според него не съществува опасност за замърсяване на въздуха и повишени нива на шум от новата инсталация, но ако все пак такива се установят, инвеститорът, от чието име говори той, гарантира, че ще вземе мерки и ще бъдат вложени допълнителни средства. „Все пак това хале е било леярна, която вероятно е замърсявала доста повече“, смята Генчев и декларира, че „никой не е дошъл да трови града“, но ако се появят и най-малки индикации за запрашеност, това ще бъде навреме отстранено.

Владимир Генчев застана зад този ангажимент, като покани представител на „Севлиево онлайн“ на откриването на инсталацията, за да се види на място как работи тя и се уверим, че околната среда и спокойствието на живеещите в региона няма да бъдат застрашени. На финала подчерта това, което вече е ясно – цехът за пелети ще работи в индустриална, не в жилищна зона. 

Има един въпрос, който засега е без отговор. Дървесината, складирана в двора на бившето дружество "Оригинал" е там от есента на миналата година. Не е ясно дали тогава от „Балкан Пелетс“ са знаели, че ще получат разрешително за изграждането на цех за пелети.

автор: Емилия Димитрова

 

  

Четиринайсет НПО срещу подмяната на управлението в приюта за кучета
Общество
Новите заповеди на здравния министър не казват нищо ново
Общество
Приказки от габровски автор подари на децата от областта Кристина Сидорова
Общество
Гражданите да не се поддават на тормоз от колекторските фирми
Общество
Председателят на НЧ "Развитие-1870" за 150 г. Читалище в Севлиево
Общество
Защо отсякоха здрав орех и къде е дървесината? Общината мълчи
Общество
"Бон-Бон" и известни изпълнители поздравяват децата за 1 юни
Общество
Габровец отишъл да си вади паспорт, докато е под карантина
Общество
Отварят галерии, музеи и библиотеки, в Севлиево - стъпка по стъпка
Общество
Честит празник на буквите, словото и творчеството!
Общество
Денислав Богданов завоюва първо място в конкурс за рецитатори
Общество
Играчки за Детско отделение дариха днес от "Граждани за Севлиево"
Общество
Област Габрово е втора в страната по застаряващо население след Видин
Общество
Община Севлиево става малко по-прозрачна, за разлика от Габрово
Общество
Библиотеката отваря, върнатите книги под карантина за 72 часа
Общество
Поставена под карантина в Перущица, се прибрала в Габрово
Общество