Търсене

КЕВР предлага с малко, но по-ниска цена на газа от 1 март

Севлиево онлайн
КЕВР предлага с малко, но по-ниска цена на газа от 1 март

Снимка от Sergey Gorbachev от Pixabay

Цената на природния газ от 1 март 2023 г. да бъде в размер на 118,63 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), стана ясно след открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" за утвърждаване на цена за месец март 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз“ обаче очаква от 1 март цената на природния газ да бъде поне с 10% по-ниска от заявената. Като основни фактори за това е посочено  намалението на борсовите индекси на международните газови пазари и по-ниския от планирания добив на газ от хранилището в Чирен.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!