Кметовете на общини приеха послание до политиците

Делегатите на XXX-тото Общо събрание на Национално сдружение на общините в Република България приеха Общинско послание към политическите сили и кандидатите да ни представляват в 44-то народно събрание. Ето пълния текст на посланието:

ОБЩИНСКО ПОСЛАНИЕ

към политическите сили и кандидатите да ни представляват в 44-то Народно събрание

 

„Република България е единна държава с местно самоуправление.” – чл. 2 ал.1 от Конституцията.

 

Уважаеми кандидати за нашето и на съгражданите ни доверие, Ние, делегатите на 30-тото Общо събрание на Национално сдружение на общините в Република България:

Убедени в силата и жизнеността на местното самоуправление и демокрация, Съзнавайки своята огромна отговорност за ежедневно осигуряване на основните публични услуги в страната, Разбиращи очакванията на гражданите за открито, прозрачно и с тяхно участие управление, Водени от желанието си за истинско партньорство между централната и местната власт в името на тези, които са ни избрали

СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С НАСТОЙЧИВ ПРИЗИВ: ПРОВЕДЕТЕ РЕАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ ПОЗВОЛИ НА НАС И НА НАШИТЕ ГРАЖДАНИ САМОСТОЯТЛЕНО ДА РЕШАВАМЕ МЕСТНИТЕ НИ ПРОБЛЕМИ!

За всички нас вече става невъзможно:

- да предоставяме 80% от услугите за гражданите и бизнеса с 15% от националните ресурси и с 3 – 4 лв. местни данъци от всеки 100 лв. данъци, събирани от данъкоплатците; 

- да изпълняваме наложената ни роля на страничен наблюдател по същностни за европейските общини услуги като образование, обществен ред, бизнес среда и т.н.; 

- да изпълняваме ангажименти на централната власт с парите на нашите жители.

ГРАЖДАНИТЕ ВСЕ ПО ЧЕСТО НИ ПОКАЗВАТ КАТЕГОРИЧНО, ЧЕ ОЧАКВАТ РЕШЕНИЯТА ДА СЕ ВЗИМАТ ПО ОТКРИТ И ЯСЕН НАЧИН, БЛИЗО ДО ТЯХ И С ТЯХНО УЧАСТИЕ! НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ, НАСТОЯВАМЕ ДА ПОЕМЕТЕ И ИЗПЪЛНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА:

- Предоставяне на ресурси, адекватни на общинските ни отговорности, като проведете финансова децентрализация чрез: -

- Въвеждане на общински подоходен данък без увеличаване на общата данъчна тежест;

- Разширяване обхвата на данъка върху недвижимите имоти чрез включване на земеделските земи;

- Равнопоставено финансиране на държавните и общинските пътища;

- Същностно подобряване на разпределителните механизми на трансферите от централния бюджет по общини. 

- Гарантиране устойчивостта и независимостта на сферата на компетенции на местните власти като:

- Не допускате „ръчно“ и централизирано управление на общините чрез наредби, постановления, правилници, решения и указания, с които изкривено се дописват законите;

- Не провеждате национални политики и изпълнявате свои решения за сметка на общинските приходи - решени сме да противодействаме и по съдебен път на тази практика, защитавайки нашите конституционни и законови правомощия;

- Не превръщате общините в „разплащателна каса“ или министерски филиали;

- Не използвате областните управители и десетките контролни институции за политическо въздействие и натиск върху общините. 

ПРЕДЛАГАМЕ:

Народното събрание да стане двигател и гарант на процеса към децентрализация като приеме Стратегия за децентрализация на държавното управление и контролира изпълнението на Програмите за нейното изпълнение; 

Съвместно с общините да се разработят и приемат пакет от промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и нов, модерен Закон за местните данъци и такси в съответствие с изискванията на Европейската харта за местно самоуправление и водещи европейски модели за гражданско участие; 

Да се преустанови възлагането чрез закони и подзаконови актове на нови отговорности на общините без ресурсно осигуряване, както и на несвойствени дейности. 

Да се доразвият и прилагат системно ефективни форми на равнопоставен и редовен диалог между централната власт (парламент и правителство) и местните власти – както на централно, така и на местно ниво в избирателните райони. 

ПОЕМАМЕ АНГАЖИМЕНТ:

Да бъдем коректен партньор на държавата в общите ни усилия за развитието на страната и за създаването на по-добри условия за живот на гражданите 

Да подкрепяме и надграждаме със собствени инициативи държавните политики, насочени към решаване на тежките национални проблеми с оглед:

намаляване на регионалните диспропорции, които водят до демографски и икономически срив на цели райони;

осигуряване на подкрепа, адекватна на потребностите на социално слабите, уязвимите и маргинализираните групи от български граждани;

подобряване достъпа до образование, което създава условия за успешна професионална реализация и отговаря на реалните потребности на пазара на труда;

гарантиране на здравеопазване, съответстващо на здравния статус и възможностите на гражданите. 

Да продължим да повишаваме прозрачността в управлението на общините и да разширяваме гражданското участие при формирането и изпълнението на местните политики;

Уважаеми кандидати за доверието на нашите съграждани, Всеки нов Парламент и Правителство идват с добри намерения за развитие на местното самоуправление и демокрация, но си отиват с неизпълнени обещания. Важни за страната и общините реформи за развитие на децентрализацията непрекъснато се отлагат, държавата централизира значителен властови и финансов ресурс, който управлява все по неефективно, на „тъмно“ и в разрез с очакванията на хората. Резултатите вече са видими – повишава се напрежението в общините, ерозира се местното самоуправление и най-вече расте неудовлетвореността на гражданите. Това състояние е еднакво опасно и за централната, и за местната власт и застрашава най- важната общоевропейска ценност – демокрацията!

Запомнете, че всеки от Вас, който бъде избран, още при първите си срещи в избирателните райони ще трябва да дава отговори по поставените от нас проблеми. Нека заедно осигурим ефективното използване на всеки лев, платен от българските и европейските данъкоплатци! Можете да разчитате на нашето пълно съдействие за развитие на европейски тип местно самоуправление! Желаем ви успех в благородната надпревара!

Общо събрание на НСОРБ 23 февруари 2017 г.

източник: НСОРБ

Председателят на Общинския съвет в Дряново е отстранен от длъжност
Политика
ОИК прекрати пълномощията на Трифон Трифонов от ГЕРБ
Политика
Емилиян Маринов положи клетва като общински съветник
Политика
Прекратиха пълномощията на Боян Ботев като общински съветник
Политика
Още един общински съветник е в несъвместимост и конфликт
Политика
Рокада в Общинския съвет, д-р Огнян Пешков излиза
Политика
АБВ внесе сигнал до прокуратурата срещу министър Нено Димов
Политика
Над половин милион лева в пари и имоти декларира общински съветник в Севлиево
Политика
С едно извънредно заседание, общинските съветници получиха пълни заплати
Политика
ОИК проверява сигнал за несъвместимост за съветника Трифон Трифон
Политика
Какво не четем в доклада на КПКОНПИ, пита Кристина Сидорова
Политика
ОИК е сезирана за правомощията на Трифон Трифонов като съветник
Политика
Боян Ботев: "Щом не искат да чуят нас, ще чуят хората на улицата"
Политика
Димитър Тонев влиза в Общинския съвет на мястото на Боян Ботев
Политика
Боян Ботев: „Сгреших. Понасям отговорността за това“
Политика
Без изненади бе приет бюджет 2020 на Севлиево
Политика