Търсене

Компенсациите за бизнеса заради високите енергийни цени продължават до края на март

Севлиево онлайн
Компенсациите за бизнеса заради високите енергийни цени продължават до края на март

Снимка на Gerd Altmann от Pixabay

Всички небитови потребители на електроенергия ще бъдат подпомогнати заради високите й цени до края на март 2022 г., реши Кабинетът на днешното си заседание. На заседанието беше прието продължение на вече приетата през миналата година програма, насочена към бизнеса.

От програмата ще се възползват всички около 633 хил. небитови крайни потребители на електрическа енергия, без мрежовите оператори, за които е предвидено друго подпомагане. Компенсацията се определя като фиксирана сума за всеки MWh използвана електроенергия. Конкретният размер се изчислява като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за съответния месец и базовата цена от 185.59 лв/MWh (средна цена базов товар на пазар „ден напред" на БНЕБ за м. юли 2021 г.). Компенсации за клиенти с цени под базовата не се предвиждат. В сумите не е включен ДДС.

Както и до момента, компенсацията ще бъде извършена чрез доставчика, с който всеки небитов клиент има сключен договор. Информация за полагащата се компенсация ще бъде посочена във фактурата на всеки клиент.

Бюджетът на допълнението по Програмата е 575 млн. лева. Компенсациите ще бъдат изплатени до 31 май 2022 г.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.