Кристина Сидорова се отчете пред избирателите за свършеното
Кристина Сидорова, снимка: Габровонюз

Скъпи приятели,

Преди две години и половина, когато поисках вашето доверие, казах, че  ще положа всички усилия, за да го оправдая. Водена от убеждението, че народният представител е призван да работи за благото на хората, положих усилия през изминалия период да бъда отворена към  проблемите и болките на жителите на област Габрово, да търся решения и възможности за подобряване на качеството на живот в нашата област, да защитаваме заедно жизненоважните за този район проекти и политики.

Днес мога да кажа, че не ви подведох и положих всички усилия обещанията да не останат само на книга. Работих всяка седмица на терен в избирателния район, посещавах всички общини и се срещах с всеки гражданин, който имаше желание да дойде на отворените приемни"

Така народният представител от габровски избирателен район Кристина Сидорова (БСП) се обърна към своите избиратели и жители на областта, а повод за обръщението й е началото на новия парламентарен сезон. 

"Изминалите години поставиха много въпроси пред мен и дейността ми. Въпроси, на част от които не намерих решение, но не се и отказах да търся. Казуси, които ми показаха, че трябва да продължавам по пътя с постоянство и сила", пише Сидорова, като благодари на гражданите и признава, че "Всичко, което правя като народен избраник, е благодарение на вашето доверие".

Парламентарната дейност на Кристина Сидорова е съсредоточена в две постоянни комисии към Народното събрание. Тя е заместник - председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и е член на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Като заместник-председател на първата комисия е е вносител на сигнали за корупция и конфликт на интереси и е дала подкрепата си за всички решения, помагащи за ефективна борба, "с този огромен за страната ни проблем".

Като законодател Сидорова е участвалa при внасянето на 23 законопроекта.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, който касае условията за създаване на кметство, в частност - необходимия брой жители в населените места, образуващи кметството. Сидорова поддържа тезата, че намаляването на броя жители от 350 на 150 за съдване на кметство не само лишава гражданите от правото да избират пряко кмет, то се препятства активното гражданско участие в местното самоуправлени. Освен това населението в тези села ще бъде „изоставено" от грижата на местната власт и ще бъде лишено от жизненоважни публични услуги. 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с който се предлага увеличаване на размера на сумата, която се приспада от годишната данъчна основа на родителите от 200 на 600 лв. за всяко едно ненавършило пълнолетие дете, а с това се обръща моделът - от стимулиране чрез социални помощи към стимулиране чрез данъчни преференции, и се дава възможност на многодетни родители с по-високи доходи да ползват данъчното облекчение, независимо от броя на децата, стига да имат доходи, за да ги издържат.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, чиито промени предвиждат предоставянето на еднократна помощ за всяко второ и трето дете, в размер на 10 минимални заплати за родители, конто са осигурени минимум 24 месеца преди раждането. Със законопроекта се предлага още помощта за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири не само за 1 клас, както е сега, но и за деца от 2, 3 и 4 клас. 

Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, с който се предлага преизчисляване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2016 г., за да се изчистят частично проблемите с неравнопоставеността на пенсионираните граждани.

Законопроект за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност, който предвижда намаляване на стандартната данъчна ставка за данък върху добавена стойност (ДДС) за брашно и изделия от брашно, месо, мляко и яйца от 20 на 5 % и на лекарствата - на 9%. Измененията влизат в сила от 1 януари 2020 г., което е гаранция за добро изпълнение на планираните бюджетни приходи за настоящата година и дава достатьчно време за изпълнение на планираната промяна и нейната реализация.

Според Сидорова намаляването от 20% на 9% на ставката на ДДС за лекарствата ще даде повече възможности за въздействие в областта на лекарствената политика, тъй като една от най-ярките илюстрации за неефективността й е фактът, че цените за свободна продажба в аптеките често са почти равни на това, което пациентът трябва да плати след частичната отстъпка (реимбурсиране), която се поема от НЗОК. 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните читалища, който трябва да даде по-ясно дефиниране на ангажимента на държавата към читалищата, основно що се касае до функциите и правомощията на министъра на културата при предоставянето, отчитането и контрола на разходването на държавната субсидия, а в същото време да засили отговорността на читалищните деятели към работата на тези уникални културни институти. 

През последните две години Кристина Сидорова е провела 35 приемни в различни населени места от Област Габрово. "Всяка една седмица бях в област Габрово. Постарах се да откликна на проблемите и болките на жителите на нашата област", споделя тя. 

През същия период е задала 76 актуални въпроса към министри, подала е 30 официални писма до институции, за да поставя казуси  и проблеми на хората. "Въпросите, които съм поставяла, са били провокирани от срещи с граждани по време на отворените приемни, които съм провела. Те засягаха подобряване на пътната инфраструктура в региона, справяне с незаконната сеч и засилване на процеса на залесяване, подобряване на условията на труд на заетите във ВиК сектора, подкрепа за здравословното хранене при децата, проблеми свързани с функционирането на училищата по изкуство, Националната стратегия за култура, Българското участие във Венецианското биенале, злоупотреби в различни държавни институции, проблеми на животновъдите и  собствениците на малки ВЕИ и др.", пише в отчета на народниуя представител.    

Въпреки очевидната активност на Кристина Сидорова, тя не отрича, че "за съжаление възможностите на народен представител от опозицията не са съпоставими с тези на управляващите, но бях активна и мотивирана. Убедих се, че България се ръководи без ясна представа накъде се отива, закони се приемат на парче – по повод на лобистки натиск, на обществено недоволство или на поредния мониторингов доклад, критикуващ България.

Днес 2 години по-късно, Ви благодаря за доверието и поемам ангажимент пред  Вас, че ще продължа да работя активно за развитието и благоденствието на нашата област и на хората живеещи в нея", завършва отчета. 

 

                                                    

 

                                     

ОИК проверява сигнал за несъвместимост за съветника Трифон Трифон
Политика
Председателят на Общинския съвет в Дряново е отстранен от длъжност
Политика
Боян Ботев: „Сгреших. Понасям отговорността за това“
Политика
Още един общински съветник е в несъвместимост и конфликт
Политика
Съдът отмени решението за прекратяване пълномощията на Трифон Трифонов
Политика
Над половин милион лева в пари и имоти декларира общински съветник в Севлиево
Политика
Какво не четем в доклада на КПКОНПИ, пита Кристина Сидорова
Политика
ОИК е сезирана за правомощията на Трифон Трифонов като съветник
Политика
Станимир Стойчев поема БСП в Севлиево или каквото е останало от нея
Политика
Димитър Тонев влиза в Общинския съвет на мястото на Боян Ботев
Политика
ОИК прекрати пълномощията на Трифон Трифонов от ГЕРБ
Политика
Прекратиха пълномощията на Боян Ботев като общински съветник
Политика
С едно извънредно заседание, общинските съветници получиха пълни заплати
Политика
Без изненади бе приет бюджет 2020 на Севлиево
Политика
Кирил Ананиев става министър на финансите и още рокади в кабинета
Политика
ОИК няма да обжалва съдебното решение по казуса Трифон Трифонов
Политика