Търсене
Конституционният съд се произнесе

Министърът на правосъдието може да прави предложение за отстраняване на главния прокурор

Севлиево онлайн
Министърът на правосъдието може да прави предложение за отстраняване на главния прокурор

Конституционните съдии на Република България, снимка: КС

Днес, 8 февруари 2022 г., от съобщение, публикувано на сайта на Конституционния съд, става ясно, че съдът се е произнесе с тълкувателно решение по конституционно дело, образувано по искане на Министерския съвет на Република България, в отговор на въпроса дали е в правомощията на министъра на правосъдието да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор.

Решението гласи: "Разпоредбата на чл. 130в от Конституцията включва и възможността министърът на правосъдието да прави предложение до Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл.129 ал.3 т.5 от Конституцията".

Въпросният текст от Конституцията гласи: "С навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател и след атестиране, с решение на съдийската, съответно прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми. Те се освобождават от длъжност само при (в случая т.5, по която е решението, б.р.) тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.

Решението е прието единодушно с 10 гласа.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.