Търсене

Може да се пътува и така - интердисциплинарно „Пътешествие до Египет – страната на „черната земя”

Може да се пътува и така - интердисциплинарно „Пътешествие до Египет – страната на „черната земя”

В изследователския център на Професионалната гимназия по механоелектротехника в Севлиево се проведе проектно базиран интердисциплинарен урок на тема „Пътешествие до Египет – страната на „черната земя”.

Предварително бяха сформирани два екипа - в единия бяха историци, географи и информатици, които работиха под ръководството на Ивелина Колева, втория екип работи под ръководството на инж. Дияна Николова и той изработи макет на напоителна система с шадуф и Архимедов винт.

Чрез редактора Visual Studio Code Стефан Стефанов (10 клас) създаде страница на интердисциплинарния урок. Изкуствен интелект представи визитката на Египет. Използвайки платформите Google Earth и Premier pro Петър Димитров (10 клас) представи туристическия маршрут от София до Кайро.

Чрез проектът Digital Giza на Харвард Красимир Пенев (9 клас) направи виртуална разходка около Сфинкса и пирамидите в Гиза.

Владимир Димитров (10 клас) изработи климатограма на Кайро и хидрограма на река Нилq с помощта на които определи в кои месеци е благоприятно да се посети страната, а също така кога е подходящо да се засеят земеделските площи.

Ивайло Йорданов (9 клас) презентира химическите елементи, съдържащи се във водите на река Нил, използвайки 3D модели.

Чрез Blender 3D софтуер Мирослав Йорданов (10 клас) създаде и представи анимиран клип за река Нил и начина на живот на древните египтяни.

Иван Иванов (10 клас) изработи макет на шадуф и заедно със съученика си Георги Христов демонстрираха начина на приложение. Ивелин Иванов (10 клас) изработи макет на Архимедов винт и обясни неговото действие като съоръжение за  пренасяне на вода и насипни материали. Представи развитието му в днешно време като елемент на мини ВЕЦ задвижващ турбина.

Изображение - 12155  

За финал инж. Дияна Николова и Георги Христов предложиха на гостите от Основно училище „Димитър Благоев” – Велико Търново и учители от професионалната гимназия, да направят демонстрации за изработване на Архимедов винт със състезателен характер.

Предимствата на тази практика са в използването на интердисциплинарния подход за осъществяване на междупредметни връзки.

Учениците се виждат като истински пътешественици и осъзнават, че всяко пътуване изисква предварителна подготовка, умения и знания. В този смисъл развиването на комуникативните умения, четенето с разбиране и достигането до известна функционална грамотност са умения, нужни и прилагани в живота.

Учениците придобиват увереност, демонстрират креативност и умение да работят в екип, научават се да носят не само лична, но и екипна отговорност, придобиват презентационна култура. Могат да правят анализи и заключения от проведените експерименти.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!