"Музейните ресурси в онлайн обучението" се надпреварват за награда
Издания на Национален център „Музейно училище“

Национален център „Музейно училище”, партньорска инициатива на Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово, обявява награда ""Музейните ресурси в онлайн обучението".

Целта е да се стимулират учители, които прилагат творчески подход в използването на музейни ресурси в онлайн обучението, да се насърчи връзката между образователни и културни институции и естествено да се популяризират добри музейно-педагогически практики в онлайн обучението.

Кой може да кандидатства за наградата?

Учители, разработили и реализирали съвместно с музейни специалисти урок по учебната програма, в който се представя съхраненото в музеи и галерии културно-историческо наследство чрез съвременни информационно-комуникационни технологии.

Как се кандидатства?

Участниците изпращат своята разработка съобразно възможностите за нейното представяне (в .doc формат, презентация или видео файл).

Всяка разработка трябва да бъде придружена с информация за участника (три имена, телефон, електронна поща, адрес, училище и музей/музеен специалист, с който/които е работил).

Критерии за оценка

Конкретно формулирани цели, които отговарят на учебното съдържание, на възможностите и потребностите на учениците;

Подбор на подходящи музейни ресурси за постигане на учебната цел;

Създаване на възможност за активно отношение на учениците към използваните музейни ресурси (чрез попълване на работен лист, решаване на тест или занимателно упражнение);

Да подпомага овладяването на учебната цел;

Включването на музейните ресурси да бъде измеримо като цел/резултат (създаване нов емоционален момент, поддържане интереса към културното наследство и др.);

Музейните ресурси да са ангажирани с целта на разработката (включване „на живо“ на музеен специалист, използване на музейно дигитализирани ресурси, видео филм, YouTube клипче и др.);

Оригиналност и творчество при реализиране на урока;

Материалите трябва да бъдат изпратени до 30 юни 2021 г. на е-mail: nmo@abv.bg с тема: За наградата „Музейните ресурси в онлайн обучението”.

Жури

от експерти в образованието и музейни специалисти ще определи носителя на наградата, който ще бъде обявен в началото на учебната 2021/2022 година на сайта на музея https://nmogabrovo.com/ и сайта на НЦ „Музейно училище” https://nmo-shkolo.com/

Наградата

„Музейните ресурси в онлайн обучението” е таблет.

Всички учители, кандидатствали за наградата, получават грамота от Национален център „Музейно училище”.
 

За допълнителна информация: nmo@abv.bg, nmopr@abv.bg, тел. 066 806 461, 066 800 770, национален център "Музейно училище" 

 

 

В СУ "Васил Левски" ще отбележат патронния си празник на живо във фейсбук
Образование
Със свои сили в ДГ "Пролет" обновяват сценичните костюми на децата
Образование
В ПГМЕТ представиха бъдещата STEM среда
Образование
Затварят училищата за големите ученици в област Габрово
Образование
Ученици станаха маратонци по четене
Образование
За пета година Библиотеката обявява литературен конкурс за ученици
Образование
Ученици се класираха за националния кръг на "Мога и зная как"
Образование
Онлайн отбелязва патронния си празник Детски комплекс "Йовко Йовков"
Образование
Тримесечно онлайн обучение предлага Езиков център "Видима"
Образование
Евгени Генов - национален победител в конкурса „SUPER STEM 2020“
Образование
Здравният министър в оставка обяви кои ученици кога влизат в клас
Образование
Първо пробно стажуване за най-малките машинни техници от ПГМЕТ
Образование
Три гимназии в областта получават до 300 хил. лв. за иновации
Образование
Взаимноучителната метода в 21 век - в музея, но в действие
Образование
Връщат се присъствените занятия в обучителните школи и центрове
Образование
Боян Боевски представя област Габрово в състезание по компютърно програмиране
Образование