Търсене

МВР ще съдейства на граждани, които нямат валиден документи за самоличност, да гласуват на 2 октомври

Севлиево онлайн
От 10 юни Паспортна служба ще работи с удължено работно време

В Министерството на вътрешните работи (МВР) e създадена организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или зелен паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас на 2 октомври, информират от ведомството.

Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност или лична карта с изтекъл срок на валидност;

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 30 септември 2022 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За издаване на удостоверение е необходимо

гражданите лично да подадат искане в съответната Областна дирекция или Районно управление. За дните от 27 септември 2022 г. до 1 октомври 2022 г. това може да стане в часовете между 8.30 ч. и17.00 ч. Ако заявлението се подава в деня на вота, 2 октомври 2022 г., това може да стане между 8.30 ч. и 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено "Български документи за самоличност" е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на съответното работно време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 1.10.2022 г. (събота) и на 2.10.2022 г. (неделя). Информация за графика на работното време на всяко звено ще бъде поставена на входа на помещенията, в които се обслужват гражданите.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. В случай, че заявлението вече е подадено и регистрирано по постоянен адрес, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверенията за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Гражданите трябва да имат предвид, че удостоверението се издава само, за да послужи пред съответната секционна избирателна комисия и е валидно единствено за деня на изборите 2 октомври. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за Народно събрание 2 октомври 2022