Народната вяра забранява да се сече старо дърво
снимка: pixabay.com

Започна Седмицата на гората. В първия й ден от управлението на Национален парк "Централен Балкан" припомнят, че горите в парка са уникални за Европа и заемат 61 % от парковата територия, като голяма част от тях са строго защитени с включването им в резервати. 

В парка са представени изцяло или частично шест растителни пояса, четири от които създават горска среда. Основните видове, които се срещат в пояса на сухоустойчивите и топлолюбиви дъбови гори са цер, благун и космат дъб. Обикновен горун, обикновен и келяв габър и по-ограничено мъждрян, липа и воден габър са най-срещаните в пояса на приспособените към умерени условия на овлажняване дъбови и габърови гори - пояс с важна противоерозионна роля.

В буковия пояс най-широко разпространен е обикновеният бук. Буковите гори заемат 44 % от парковата територия, средната им възраст е 133 г., като на площ от над 24 400 ха те са над стогодишни. В резервата „Боатин“ се опазват най-представителните за старопланинския буков масив гори със средна възраст над 150 г.

През 2017 г., почти 11 хил. ха букови гори в резерватите на парка са включени в сериен обект на ЮНЕСКО „Старите и първични букови гори на Карпатите и в други региони на Европа“.

В българската митология букът е свещено дърво. Вярва се, че в него живеят самодиви. Символ е на благополучие и  божественост. И днес на Гергьовден от раззеленените клонки на бука вият венци, кичат се домовете за здраве, късмет и берекет.

Иглолистните заемат ограничена площ, най-големи са горите от смърч, срещат се обикновена ела, бял и чер бор. Специално място имат тисът и бялата мура. Тисът, наричан още „отровачка“ е рядък вид, включен в Червената книга на България. Прочут е със здравата си дървесина. От тис изработвали корабите за римската флота, както и английският дълъг лък. В парка е запазено най-голямото тисово находище в България. В „Централен Балкан“, между върховете Картала и Юмрука се намират и най-северните в света гори от срещаната само на Балканите бяла мура.

Българите почитат вековните дървета. Народната вяра забранява да се сече старо дърво. Под стари дъб или бук се правели венчавки с вярата за богатство, плодородие, против уроки и магии.  Според  вярванията  не се сече дърво при манастир, извор и воденица. 

Столетните буки, смърчове, мури и ели са естествена жизнена среда за стотици растения. Многообразен е и животинският свят. От безгръбначни видове като алпийският сечко, плуващи, пълзящи, подскачащи и крилати обитатели, до едрите бозайници, сред които емблематичната за българската природа и за НП“ Централен Балкан“  кафява мечка.

Горите в Националния парк „Централен Балкан“ предизвикват наслада от красивите пейзажи и запазената девствена природа, духовно вдъхновение, чувство за родова принадлежност.  

Какво правят в Габрово с премахнатите опасни дървета?
Общество
Проект за прахосване на 4 млн. лв., или как коронавирусът стана оправдание
Общество
Как се завзема бизнес за милиони - разследване на Антикорупционния фонд
Общество
Първи заседания проведоха комисиите за преброяването през 2021 г.
Общество
От февруари до сега без работа в областта са останали 3240 души
Общество
От петък се допускат външни търговци на панаирната площадка
Общество
Неправоспобен е с опасност за живота след катастрофа
Общество
До 30 септември се удължава срокът на всички ТЕЛК решения
Общество
Над три тона капачки се събраха за часове в събота в Севлиево
Общество
Читалището в с. Крушево предизвиква с фотоконкурс за цветя
Общество
"Капачки за бъдеще" ще се събират на 20 юни пред парк "Казармите"
Общество
Има избран нов управител на приюта за кучета
Общество
Сигнал за проблем с водоподаването в с. Добромирка, от ВиК отговарят
Общество
Как кметският футболен клуб в Габрово излезе със 145 хил. лв. пред съперниците си
Общество
Закриване на прокуратурата в Севлиево, предлага главният прокурор
Общество
Над 1600 лечебни растения виреят в парк "Българка" край Габрово
Общество