Не може да се спират деца от градина, заради неплатени такси

Спирането на дете от детска градина, ако родителите му не са платили такса за два месеца, е "нетърпим от правовия ред опит да се постигне събираемост на публичните общински вземания чрез неразрешени от закона способи", смята Административният съд в Габрово, който отмени текстове от Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги в частта детски градини, приета с решение на Общински съвет Севлиево. 

Ограничението за ползване на детска ясла или детска градина от деца, чиито законни представители не са заплатили съответната такса в рамките на определен период от време, не съществува нито в сега действащия Закон за предучилищното образование, нито в действалия към момента на приемане на Наредбата /б.ред. 2012 г./ Закон за народната просвета, пише в съдебното решение. Съдът прави препратка към Конституцията на Република България, съгласно която правото на образование е конституционно гарантирано, а децата са категория лица, ползващи се с особена и засилена закрила на държавата и обществото. Затова поставянето на услугата ползване на ясла или детска градина в зависимост от други обстоятелства, в случая неплатени такси за два месеца, е недопустимо от закона, се казва в съдебното решение.  

Протестирането на общинската наредба за местни такси и цени на услуги бе направено от Районна прокуратура Севлиево. Оспорени бяха и текстовете, касаещи заплащането на депозит от родителите, като депозитната вноска е равна на двукратния размер на постоянната такса и месечната присъствена такса. Прокуратурата протестира и текста, съгласно който при записване в подготвителна група на 5 и 6-годишни деца, непосещавали до този момент детска градина, родителите или настойниците не заплащат депозитна вноска. И тези протести бяха уважени от съда и отменени със съдебно решение от 8 юни 2017 годинана Административен съд Габрово.

 

 

 

Стилиян Илиев получи наградата на бизнес сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
Балът за прием в Математическата гимназия в Габрово е най-висок
Образование
Габрово е на четвърто място в страната по успех на матурата по БЕЛ
Образование
Майстор в кухнята, но и на бара - възможно е с ПГТ "Пенчо Семов" в Габрово
Образование
Заедно по време на изолация – един проект на клуб „New Lab“
Образование
Производството на мляко и млечни продукти е традиционен занаят
Образование
Седмокласниците на ПМГ в Габрово с най-висок успех на външното оценяване
Образование
В гимназия "Ген. Иван Бъчваров" изпратиха випуск 2020
Образование
"Техник на транспортна техника" - перспективи в ПГТ в с. Градница
Образование
ПГТМ в с. Градница обявява прием за професия "Машинен техник"
Образование
851 завършват 7 клас тази година в областта, 296 са в Севлиево
Образование
От името на Община Севлиево абитуриенти получиха почетни отличия
Образование
Драгомир Денчев - лауреат националната олимпиада по техническо чертане
Образование
Абитуриентските балове в Севлиево ще бъдат на 27 и 28 юни
Образование
Започва кандидат-гимназиалната кампания, какво предстои
Образование
Излязоха резултатите от първото класиране за гимназиите
Образование