Търсене

Никой не знае какво излиза от комина на цех за пелети, собственост на бивш депутат от ГЕРБ и бивш земеделски министър

Текстът е част от редакционното съдържание на "За истината"
"За истината"
Никой не знае какво излиза от комина на цех за пелети, собственост на бивш депутат от ГЕРБ и бивш земеделски министър

Най-близката жилищна сграда е на 130 м, но районът по градоустройствен план е промишлен, т.е. законът е спазен, снимка: "Севлиево онлайн"

Коминът на инсталация за производство на пелети, изградена на метри от жилищен квартал в Севлиево, трета година изпуска в атмосферата гъст дим, но никой не знае какво дишат живеещите в района.

Това е същата инсталация, за която имаше съмнения, че е свързана с бившия депутат от ГЕРБ Емил Димитров и бившия министър на земеделието Мирослав Найденов. Днес тази връзка е видима в Търговския регистър, а проверка на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Велико Търново установи, че

екологичнитe изисквания за подобно производство не са спазени.

Периодичното вземане на проби от изпусканите в атмосферата емисии е едно от условията, за да бъде пуснат в експлоатация цех за производство на пелети в двора на бившата фирма „Оригинал“ в Севлиево. Той започва да работи през пролетта на 2019 г. Преди това от РИОСВ Велико Търново препоръчват на инвеститора височината на изпускащото устройство, т.е. комина, да е преценена така, че при разсейването на емисиите от производството концентрацията на замърсяващите вещества в приземния слой да не превишава допустимите. За целта РИОСВ указва да бъдат обособени пунктове за измерване, а при наличие на превишено замърсяване, работата на инсталацията да бъде преустановена.

Нищо от това не се случва за трите години, откакто инсталацията за пелети работи, установява РИОСВ на 2 март т.г. при проверка, провокирана от въпроси, изпратени от „За истината“. На производствената площадка

няма и следа от пунктове за замерване,

пише в констативния протокол от проверката, копие от който РИОСВ предостави на „За истината“ в пълен обем.

Проверката показва, че към производствената линия има седемметров комин, който отвежда емисиите в атмосферата, но от започване работа на инсталацията до момента в РИОСВ не са постъпвали проби и извадки от контрол и замервания на емисиите. Това означава, че дори да е имало превишаване на нормите на замърсяване, не е направено нищо това да бъде установено и работата на инсталацията преустановена, както е указано преди да започне производството.

Във връзка с констатираното от Инспекцията предписват до 21 март т.г. производителят на пелети да изгради точка за вземане на контролни проби от емисиите от циклон след барабанна сушилня към производствената линия. След като това бъде сторено в срок до 22 май т.г. производителят трябва да представи в екоинспекцията резултатите от собствените периодични замервания на емисиите.

Не е спазено и още едно указание на екоинспекцията – още четете тук. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!