Нов проект по "Еразъм +" ще реализират в ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров"

В Професионална гимназия по механоелектротехника в Севлиево стартира нов проект по програма "Еразъм+" - „21 век-активно гражданство“ („21st century active citizenship“), сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“.

Неговата продължителност е 12 месеца - от 1.09.2019 г. до 30.09.2020 г. и ще се реализира в партньорство с Технически лицей „П.С. Манчини“ Алвино, Италия и Асоциация от средни училища Барселос, Португалия. Участниците в изпълнението на проекта от севлиевската професионална гимназия са десет ученици, две придружаващи лица и шест учители. 

Дейностите по проекта включват обучения, които ще се реализират чрез презентации, демонстрации, ролеви игри, индивидуални и групови задачи, симулации, групови дискусии, мозъчна атака, мисловни карти и др., както и чрез представяне на идеи, решаване на проблеми в конкретни ситуации и справяне с информация.

За да бъдат изпълнени целите на проекта през февруари 2020 г. ще се проведе петдневно обучение по темата за демокрацията и иновативните методи на преподаване и подходи - обърната класна стая, домакин на което ще бъде Италия.

През април 2010 г. България е домакин на друго петдневно обучение по темата за правата на човека и иновативното преподаване; методи и подходи - обучение, базирано на проекти;

През юни 2010 г. в Португалия ще се проведе петдневно обучение по темата за равенството и недискриминацията и иновативни методи и подходи на преподаване - използване на информационно-комуникационните технологии за по-ефективно и ангажиращо управление на класната стая.

С изпълнението на проекта се цели участниците в него да придобият опит в управлението на проекти и създаването на партньорства, да повишат чуждоезиковите си умения, да бъде осигурено качествено образование и възможности за възприемане на нови методи и инструменти, както и да се увеличи транснационалната ангажираност и повиши съизмеримостта на различните образователни системи в ЕС.

Във връзка с всичко това са и очакваните резултати: придобиване на умения в конкретната област; включване на нови теми, методи, подходи в преподавателската практика; многоезична брошура на тема: демокрация, европейски ценности, права и задължения, равенство, недискриминация; презентации, открити уроци, виртуални часове, интерактивни задачи, онлайн ресурси, доклади.

 

 

 

 

 

Старта на проекта Re ThinkIT бе даден в ПГМЕТ
Образование
В СУ "Васил Левски" ученици избраха учителя-вдъхновител
Образование
Панорама на висшето образование в СУ „Васил Левски“
Образование
Проф. Венелин Терзиев представя своя книга в родния град
Образование
Основно училище "Стефан Пешев" чества своя патрон
Образование
Каталогът за езикови ваканции за 2020 г. ще бъде представен в Севлиево
Образование
Детска градина "Радост" - с проект в "Наука на сцената" в Португалия
Образование
Училищното настоятелство почете учителите, пенсионирали се тази година
Образование
ПГМЕТ "Ген Иван Бъчваров" отбеляза 57 години от създаването
Образование
Празнична десетдневка за 57 години ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Образование
"Севлиево 21 век" обнови двора на Детски комплекс
Образование
Богомила Иванова спечели прием във ВУЗ, след успех в състезание
Образование
Габрово отбелязва 185 години на Априловото училище
Образование
Да разлистиш книга, или за седмицата на четенето в "Ген. Ив. Бъчваров"
Образование
Бой между ученици в севлиевска гимназия е завършил без пострадали
Образование
В Европейската седмица на професионалните умения
Образование