Нов проект по "Еразъм +" ще реализират в ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров"

В Професионална гимназия по механоелектротехника в Севлиево стартира нов проект по програма "Еразъм+" - „21 век-активно гражданство“ („21st century active citizenship“), сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“.

Неговата продължителност е 12 месеца - от 1.09.2019 г. до 30.09.2020 г. и ще се реализира в партньорство с Технически лицей „П.С. Манчини“ Алвино, Италия и Асоциация от средни училища Барселос, Португалия. Участниците в изпълнението на проекта от севлиевската професионална гимназия са десет ученици, две придружаващи лица и шест учители. 

Дейностите по проекта включват обучения, които ще се реализират чрез презентации, демонстрации, ролеви игри, индивидуални и групови задачи, симулации, групови дискусии, мозъчна атака, мисловни карти и др., както и чрез представяне на идеи, решаване на проблеми в конкретни ситуации и справяне с информация.

За да бъдат изпълнени целите на проекта през февруари 2020 г. ще се проведе петдневно обучение по темата за демокрацията и иновативните методи на преподаване и подходи - обърната класна стая, домакин на което ще бъде Италия.

През април 2010 г. България е домакин на друго петдневно обучение по темата за правата на човека и иновативното преподаване; методи и подходи - обучение, базирано на проекти;

През юни 2010 г. в Португалия ще се проведе петдневно обучение по темата за равенството и недискриминацията и иновативни методи и подходи на преподаване - използване на информационно-комуникационните технологии за по-ефективно и ангажиращо управление на класната стая.

С изпълнението на проекта се цели участниците в него да придобият опит в управлението на проекти и създаването на партньорства, да повишат чуждоезиковите си умения, да бъде осигурено качествено образование и възможности за възприемане на нови методи и инструменти, както и да се увеличи транснационалната ангажираност и повиши съизмеримостта на различните образователни системи в ЕС.

Във връзка с всичко това са и очакваните резултати: придобиване на умения в конкретната област; включване на нови теми, методи, подходи в преподавателската практика; многоезична брошура на тема: демокрация, европейски ценности, права и задължения, равенство, недискриминация; презентации, открити уроци, виртуални часове, интерактивни задачи, онлайн ресурси, доклади.

 

 

 

 

 

Балът за прием в Математическата гимназия в Габрово е най-висок
Образование
Стилиян Илиев получи наградата на бизнес сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
Започва кандидат-гимназиалната кампания, какво предстои
Образование
В гимназия "Ген. Иван Бъчваров" изпратиха випуск 2020
Образование
Абитуриентските балове в Севлиево ще бъдат на 27 и 28 юни
Образование
Заедно по време на изолация – един проект на клуб „New Lab“
Образование
851 завършват 7 клас тази година в областта, 296 са в Севлиево
Образование
От името на Община Севлиево абитуриенти получиха почетни отличия
Образование
Седмокласниците на ПМГ в Габрово с най-висок успех на външното оценяване
Образование
Лятна академия на "Заедно в час" вече и в област Габрово
Образование
Излязоха резултатите от първото класиране за гимназиите
Образование
Габрово е на четвърто място в страната по успех на матурата по БЕЛ
Образование
Драгомир Денчев - лауреат националната олимпиада по техническо чертане
Образование
"Техник на транспортна техника" - перспективи в ПГТ в с. Градница
Образование
Нито една паралелка в гимназиите засега няма да бъде закрита
Образование
И за трето класиране останаха незаети места в гимназиите
Образование