Нов проект по "Еразъм +" ще реализират в ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров"

В Професионална гимназия по механоелектротехника в Севлиево стартира нов проект по програма "Еразъм+" - „21 век-активно гражданство“ („21st century active citizenship“), сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“.

Неговата продължителност е 12 месеца - от 1.09.2019 г. до 30.09.2020 г. и ще се реализира в партньорство с Технически лицей „П.С. Манчини“ Алвино, Италия и Асоциация от средни училища Барселос, Португалия. Участниците в изпълнението на проекта от севлиевската професионална гимназия са десет ученици, две придружаващи лица и шест учители. 

Дейностите по проекта включват обучения, които ще се реализират чрез презентации, демонстрации, ролеви игри, индивидуални и групови задачи, симулации, групови дискусии, мозъчна атака, мисловни карти и др., както и чрез представяне на идеи, решаване на проблеми в конкретни ситуации и справяне с информация.

За да бъдат изпълнени целите на проекта през февруари 2020 г. ще се проведе петдневно обучение по темата за демокрацията и иновативните методи на преподаване и подходи - обърната класна стая, домакин на което ще бъде Италия.

През април 2010 г. България е домакин на друго петдневно обучение по темата за правата на човека и иновативното преподаване; методи и подходи - обучение, базирано на проекти;

През юни 2010 г. в Португалия ще се проведе петдневно обучение по темата за равенството и недискриминацията и иновативни методи и подходи на преподаване - използване на информационно-комуникационните технологии за по-ефективно и ангажиращо управление на класната стая.

С изпълнението на проекта се цели участниците в него да придобият опит в управлението на проекти и създаването на партньорства, да повишат чуждоезиковите си умения, да бъде осигурено качествено образование и възможности за възприемане на нови методи и инструменти, както и да се увеличи транснационалната ангажираност и повиши съизмеримостта на различните образователни системи в ЕС.

Във връзка с всичко това са и очакваните резултати: придобиване на умения в конкретната област; включване на нови теми, методи, подходи в преподавателската практика; многоезична брошура на тема: демокрация, европейски ценности, права и задължения, равенство, недискриминация; презентации, открити уроци, виртуални часове, интерактивни задачи, онлайн ресурси, доклади.

 

 

 

 

 

Библиотеката се включи в Европейската седмица на програмирането
Образование
В Европейската седмица на професионалните умения
Образование
Богомила Иванова спечели прием във ВУЗ, след успех в състезание
Образование
"Севлиево 21 век" обнови двора на Детски комплекс
Образование
Каталогът за езикови ваканции за 2020 г. ще бъде представен в Севлиево
Образование
Детска градина "Радост" - с проект в "Наука на сцената" в Португалия
Образование
ПГМЕТ "Ген Иван Бъчваров" отбеляза 57 години от създаването
Образование
Старта на проекта Re ThinkIT бе даден в ПГМЕТ
Образование
Празнична десетдневка за 57 години ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Образование
В СУ "Васил Левски" ученици избраха учителя-вдъхновител
Образование
Училищното настоятелство почете учителите, пенсионирали се тази година
Образование
Инициативата "Европа в моя град" премина през Севлиево
Образование
Основно училище "Стефан Пешев" чества своя патрон
Образование
Панорама на висшето образование в СУ „Васил Левски“
Образование
Проф. Венелин Терзиев представя своя книга в родния град
Образование
Нов проект по "Еразъм +" ще реализират в ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров"
Образование