Нова система за достъп гарантира сигурността в ПГМЕТ

Нова система на пропускателен режим за учениците в училище и техните преподаватели работи в Професионалната гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" от началото на годината. Системата е изградена с турникети и преграда, като всеки ученик, учител или външен посетител се маркира на влизане и излизане с чип. Учениците и преподавателите имат индивидуални чипове с номер и при всяко преминаване през системата се знае кой е влязъл в училището. Външните посетители получават своя чип от охраната на училището. На практика никой не може да влезе в училище, без да има осигурен достъп. А за да получи такъв, трябва да се легитимира. 

Новата система дава възможност за преминаване на лица и в инвалидни колички. 

Проектът, по който стана възможно въвеждането на системата за достъп до училището, бе реализиран по национална програма "Достъпно и сигурно училище", модул "Сигурност". Освен пропускането на лица на входа чрез специално монтираните турникети, системата включва монтирането на 32 видеокамери за денонощно наблюдение - единайсет в двора на училището и двайсет по коридорите. А голяма видеостена показва във всеки момент движението, регистрирано от всяка една от камерите. Такава видеостена има в кабинета на директора и при помощник-директорите.

Не може да става и дума за злоупотреби, обяснява директорът Иван Томев, когато го питаме не е ли възможно ученик или преподавател да злоупотреби и преотстъпи своя чип другиму. Първо, защото всеки от чиповете е индивидуален и се знае кой го притежава, и второ, защото камерите записват всяко движение.  

Стойността на проекта е 23 000 лв с ДДС. 

Севлиевското училище е едно от 52-те в страната, одобрени да получат средства за реализиране на проект по програма "Достъпно и сигурно училище" и засега единственото в област Габрово с подобна система за достъп и охрана. 

Академия Телерик открива днес безплатна школа в Севлиево
Образование
В ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" в Габрово се влиза с най-висок бал
Образование
Директори предложиха промени в критериите за „Стипендии 21 век“
Образование
В СУ "Васил Левски" за първи път се дипломираха с тоги
Образование
Учебната година започна. На добър час ученици и учители!
Образование
Първият учебен ден - от Възраждането до наши дни
Образование
Сладкарка направи захарен макет на взаимното училище
Образование
Изтича срокът за участие в първото класиране за гимназиите
Образование
Училището и детската градина в с. Душево имат най-много деца
Образование
"Отличен" за първата година дуално обучение в Севлиево
Образование
Отпада постоянната такса за детски ясли и градини
Образование
Първо място за Румен Гатев от конкурса "Вазовата България"
Образование
Почти за шест паралелки са незаетите места в гимназиите
Образование
Учене със забавления съчетаха курсистите на център „Видима“
Образование
"Път към приключението" пак предизвика деца, всички са доволни
Образование
Закриват 4 паралелки след първо класиране, две са в Севлиево
Образование