Нови условия са в сила за отпускане на енергийни помощи

От тази година са в сила нови условия за отпускане на целевата помощ за отопление, по-популярна като енергийна помощ. Документите на кандидатите за помощта вече ще ги подават по настоящ адрес, а не както досега по постоянен, информира директорът на Дирекция "Социално подпомагане" в Севлиево Петинка Михайлова. За град Севлиево молбите-декларации се приемат от понеделник, 17 юли, в дирекцията, а за селата на общината това ще става по график, съгласуван между социалните и кметовете по места.

Заявлението-декларация се подава от пълнолетен член на семейството, който представя документ за самоличност на всички членове на фамилията. За децата под 14 години се представя акт за раждане, а за възрастните над 70 години - зелен паспорт. Личните документи са само за справка. 

Работещите на трудов договор трябва да представят служебна бележка, удостоверяваща доходите им за половин година назад. Документ за брутен доход представят също кандидатите за подпомагане, които са получили рентни плащания от селското, горското и водното стопанство, лицата, получавали стипендии или плащания за извършени услуги с личен труд.

Задължително към комплекта с документи се прибавят и експертните решения на ЛКК, ТЕЛК, Детска експертна лекарска комисия или НЕЛК, ако кандидатстващия за енергийна помощ има такива.

Пред социалните служители се представят нотариални актове за собственост, които семейството притежава, банкови извлечения с депозити, олихвени към датата на кандидатстване за помощта и документ, удостоверяващ настоящия адрес на кандидата.  

Справка за актуален клиентски или абонатен номер на електромер трябва да дадат хорат, които ще се отопляват с електроенергия. Избралите да се топлят на дърва могат да изберат дали парите да бъдат преведени директно на тях или на фирмата-доставчик.

За определяне правото на подпомагане се прилага индивидуален подход към всеки конкретен случай, уточни Петинка Михайлова. По важните условия за подпомагане с енергийна помощ са: средномесечният доход на лицата и семействата за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация да е по-нисък или равен на диференцирания минимален доход за отопление; лицата и семействата да отговарят на условия от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество; да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи; да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка или гледане, както и да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот срещу заплащане или чрез договор за дарение през последните 5 години.

Безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на молбата.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2017 г. до 31 март 2018 г. 

Заявления-декларации могат да се подават до 31 октомври 2017 г.

 

Неправоспобен е с опасност за живота след катастрофа
Общество
Има избран нов управител на приюта за кучета
Общество
За измамни имейли от името на Енерго Про предупреждават от компанията
Общество
От този месец "Севлиевогаз" приспада от сметките за газ
Общество
Проект за прахосване на 4 млн. лв., или как коронавирусът стана оправдание
Общество
"Капачки за бъдеще" ще се събират на 20 юни пред парк "Казармите"
Общество
Сигнал за проблем с водоподаването в с. Добромирка, от ВиК отговарят
Общество
От петък се допускат външни търговци на панаирната площадка
Общество
Как се завзема бизнес за милиони - разследване на Антикорупционния фонд
Общество
От февруари до сега без работа в областта са останали 3240 души
Общество
Закриване на прокуратурата в Севлиево, предлага главният прокурор
Общество
Над 1600 лечебни растения виреят в парк "Българка" край Габрово
Общество
Как кметският футболен клуб в Габрово излезе със 145 хил. лв. пред съперниците си
Общество
Над три тона капачки се събраха за часове в събота в Севлиево
Общество
До 30 септември се удължава срокът на всички ТЕЛК решения
Общество
Първи заседания проведоха комисиите за преброяването през 2021 г.
Общество