Няма кандидати за изпълнител на компостиращата инсталация
снимка: pixabay

Нито един кандидат не е подал оферта за участие в обявената от Община Севлиево процедура за избор на изпълнител за изграждане на инсталация за компостиране в Севлиево, заради което на 12 ноември т.г. кметът Иван Иванов прекрати процедурата. 

Обществената поръчка бе обявена на 4 октомври 2018 г., а на 7 ноември изтече срокът за подаване на оферти. Тя бе на стойност малко над 161 хил. лв.

Съоръжението представлява технология за компостиране на редове на открито с принудителна аерация. Капацитетът му е 3 тона годишно. За доброто му функциониране са предвидени няколко зони: зона за интензивно разграждане със система за принудително аериране, зона за зреене на компоста, зона за доставка, временно съхранение и предварително третиране на влажни биоотпадъци, зона за съхранение на едри отпадъци като дървета и храсти, които предварително са раздробени и изсушени, няколко работни зони, още една зона за съхранение на компоста и резервоар за инфилтрат.   

Преди дни бе прекратена и процедурата за избор на строителен надзор на изграждане на съоръжението за компостиране. За участие в нея бяха подадени три оферти - две от софийски фирми и една от фирма от Пловдив. Комисията по оценката на кандидатите обаче излезе с решение, че нито един от участниците не отговаря на изискванията. Две от фирмите бяха отстранени на втори етап и не стигнаха до отваряне на ценовите им оферти, третата бе декласирана след отваряне на ценовото предложение, поради разминаване с предварително обявените от администацията критерии. 

Утре, 22 ноември, изтича срокът за подаване на оферти за участие в конкурса за доставчик на машините и техниката за компостиращата инсталация. Тя е за близо 440 хил. лв. 

На 30 ноември т.г. трябва да бъдат отворени офертите на кандидатите да доставят необходимото оборудване и консумативи за инсталациите за компостиране в Севлиево, Дряново и Сухиндол. Тя е по четири обособени позиции: за доставка на контейнери и консумативи за разделно събиране на биоотпадъците, доставка на офис контейнер с включени мебели, ел. инсталация, водопровод, канализация и изгребна яма и автомат за минерална вода, доставка на оборудване за инсталацията за компостиране в Дряново и доставка и монтаж на необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол. 

Проектът за разделносъбиране на биоотпадъците и тяхното копостиране бе започнат от Министерството на околната среда и водите преди четири години, но остана неизпълнен. Той се финансира по оперативна програма "Околна среда" и сега ще бъде реализиран от общинските администрации в Севлиево, Дряново и Сухиндол, а стойността му е близо 2 млн. лв.  

Емилия Димитрова

Три четвърти от търговете с еврофинансиране се оказаха с нарушения
Бизнес
Евродепутатите искат да засилят правата на работниците
Бизнес
20 г. заводът за санитарна керамика налага стандарти
Бизнес
Отдава се под наем на ВиК Габрово част от имуществото на ВиК „Бяла“
Бизнес
Иновативните решения са фокус на "Баня на годината 2018"
Бизнес
Ротари Севлиево посрещна дистрикт гуверньора на България
Бизнес
Търговският регистър продължава да е недостъпен
Бизнес
Синьо лято изпратиха в "Идеал Стандарт-Видима"
Бизнес
Отворени врати в завода за санитарна керамика
Бизнес
Книжарница "Детски свят" посреща клиенти в нов дом
Бизнес
"Паралел" инвестира 27 млн. лв. в сгради, разположени върху 50 дка
Бизнес
Ръст от 13% отчита "Идеал Стандарт Видима" през 2017 г.
Бизнес
НАП В. Търново: "До месец новите касови апарати ще са на пазара"
Бизнес
"Габрово Тур" отвори офис в Севлиево
Бизнес
Няма кандидати за изпълнител на компостиращата инсталация
Бизнес
„Идеал Стандарт - Видима“ бе представена в кариерен панаир
Бизнес