Търсене

Област Габрово е с по-ниска успеваемост на матурите - изпадна от пето, на девето място

Севлиево онлайн
Област Габрово е с по-ниска успеваемост на матурите - изпадна от пето, на девето място

Дванайсетокласниците от област Габрово са се представили по-зле на матурите през 2022 г. спрямо миналата година, става ясно след като вчера от Министерството на образованието публикуваха обобщени резултати от държавните зрелостни изпити. Габровска област е на девето място по успех от матурите, което е четири позиции надолу, след като миналата година беше на пето. 

София, Смолян, Пловдив и Варна са по традиция сред регионите с най-високи резултати. По български език и литература най-зле са се справили зрелостниците в област Разград, а на втората задължителна матура – в област Кърджали.

Добър 4,05 е средната оценка на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) за страната. Зрелостниците са получили средно 52,77 точки от общо 100. 

Усредненият резултат на втората задължителна матура по профилиращ предмет е 62 т. и отговаря на оценка добър 4,48. По-високият успех на втория изпит е очакван, като се има предвид, че на първата матура по БЕЛ се явяват всички завършили XII клас (в случая 43 011), а втората е по избор по профилиращ предмет и на нея отиват по-малко на брой и по-мотивирани зрелостници, уточняват от образователното министерство.

Изображение - 10853МОН представи в диаграма резултатите по региони, източник: МОН  

Тази година скалата за превръщането на точките в оценки е различна от прилаганата в периода 2008-2021 г. За да получат среден 3,00, зрелостниците трябва да имат поне 30 точки вместо досегашните 23. Отличен 6,00 получават всички с 95 и повече точки, както и досега. Между 30 и 94,75 точки резултатите са превърнати в оценки по шестобалната система през равни стъпки с точност до два знака след десетичната запетая.

При някои предмети като физика и астрономия, музика и чужд език – ниво А2, максималният брой точки на изпитните тестове е 60, а по чужд език – ниво В1.1. и В1, съответно 80. Крайните резултати на учениците по тези предмети се преизчисляват спрямо максимален брой точки 100, преди да се изчисли крайната оценка. Например ако зрелостник има 42 точки на теста по физика и астрономия, то резултатът му ще бъде изчислен, като 42 се раздели на 60 (това е максималният брой точки по този предмет) и се умножи по 100. Така крайният резултат от държавния зрелостен изпит ще бъде 70 точки. Те се превръщат в крайна оценка по вече обявената скала – в случая много добър 4,85.  

Няма зрелостник с 0 точки и на двата изпита, но няма и такъв със 100 точки на двата изпита. Максимален брой точки – 100, на някой от изпитите са постигнали 32 зрелостници. С две пълни шестици са 49 зрелостници, а с две отлични оценки - 1651 зрелостници. Две слаби оценки имат 941 зрелостници. Само девет зрелостници имат 0 точки.

При задачите за четене с разбиране зрелостниците успешно свързват информация от два източника, но се затрудняват да аргументират дадено твърдение със свои думи, обобщават от Министерството на образованието. 

Какви са резултатите по училища в областта - очаквайте обобщени данни. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за Народно събрание 2 октомври 2022