Търсене

Областните администрации на Габрово и Разград са пилотни по отношение прозрачността в обществените поръчки

Областните администрации на Габрово и Разград са пилотни по отношение прозрачността в обществените поръчки

Отляво надясно: областният управител на Разград Деян Димитров, на Габрово - Ралица Манолова и Мария Башева - председател на Камарата на строителите в Габрово, снимка: областна администрация Разград

За по-прозрачни процедури в обществените поръчки се обавиха областните администрации на Габрово, Разград и Камарата на строителите в България. За целта ще бъде създаден и тестван механизъм за прозрачност в работата на институциите по отношение на обществените поръчки, който да се мултиплицира в цялата страна. 

Това бе решено на работна среща между облатния управител на Габрово Ралица Манолова, колегата й от Разград  Деян Димитров, който бе домакин. Участие във форума взе екип от професионалисти от Камарата на строителите в България, представен от инж. Михаил Драганов – председател на Камарата на строителите в Разград, нейният секретар Павлина Пеева и инж. Мария Башева – председател на Камарата на строителите в Габрово. 

В рамките на събитието беше представен и проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор“ на Камарата на строителите в България. 

Изображение - 10566Работна среща между областните администрации на Габрово, Разград и Камарата на строителите в България, снимка: Областна администрация Разград  

Инж. Башева информира присъстващите за резултатите от мащабно проучване сред строителните фирми, за силните и слабите страни, които съществуват в практиката, относно обществените поръчки от страна на местните администрации. Д-р Деян Димитров изрази готовността си за подкрепа на заложените в проекта дейности, насочени към създаване на условия за равни възможности за конкуренция в контекста на политиката на правителството за нулева толерантност към корупцията.

Ралица Манолова предложи предприемането на конкретни действия, касаещи работата на Областните съвети за превенция и противодействие на корупцията и по-активно взаимодействие и обмяна на опит между институциите с цел мултиплициране на добрите практики. Темата е изключително чувствителна и актуална и е необходимо да се предприемат стъпки, които водят до реална ефективност и повишаване на прозрачността. Секретарите на тези съвети от Габрово и Разград проведоха и допълнителна работна среща за обсъждане на бъдещите дейности.

Разгледани бяха и други инициативи с потенциал за партньорство между областните администрации в контекста на подобряване на средата за строителното предприемачество.

Очакванията са тази среща да е началото на активно сътрудничество в сферата.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.