Община Севлиево е санкционирана с 45 хил. лв. по проект с еврофинансиране

от Емилия Димитрова

Финансова корекция от близо 45 хил. лв. е наложена на Община Севлиево от ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ зам.-министър на МРРБ Деница Николова по проекта за саниране на административната сграда. С това размерът на средствата, които Общината ще получи безвъзмездно за въвеждането на енергоефективни мерки в сградата, ще бъде намален със сумата по-горе. Тъй като има сключен договор с изпълнител, а корекцията е заради нередности при провеждането на процедурата за избора му, Общината ще трябва да възстанови парите от свои средства.

Това към момента не е сигурно, тъй като Община Севлиево обжалва решението за налагане на финансовата корекция. На първа инстанция Административен съд Габрово потвърди санкцията, но Общината обжалва в законовия срок пред Върховния административен съд. Делото там все още не е насрочено.

Според решението на първоинстанционния съд при провеждането на обществената поръчка за избор на изпълнител на проекта за саниране, „е налице ограничаване на конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка“.

Съдът се позовава на документацията по обществената поръчка, в която в „Технически и професионални възможности“ като критерий за подбор е посочено, че фирмата-изпълнител трябва да има минимум  екип от експерти, който да включва и технически ръководител. Изискванията към въпросния ръководител са в твърде широки граници. Той трябва да е „получил диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна, „инженер“ или еквивалентна, „архитект“ или еквивалентна, или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквивалентна“, както и да има професионален опит по специалността минимум 3 години и да е назначен на трудов договор.

Наличието на трудов договор за техническия ръководител според Управляващия орган на финансиращата Оперативна програма е ограничително изискване. То би следвало да се отнася към избрания изпълнител преди сключване на договора, а не на етап избора му. С така поставените условия се „създава допълнителна административна тежест за участниците, което намалява конкуренцията“, смята санкциониращият орган. На същата позиция е и съдът. 

Определената финансова корекция за Община Севлиево е 5% върху разходите по договора с изпълнителя. Договорът е на стойност 887 631 лв. без ДДС. Извън това съдът осъжда Община Севлиево да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството 2 553 лв. адвокатско възнаграждение за делото на първа инстанция.  

           

 

Само през юли 12 жени в Габрово са били жертва на домашно насилие
Общество
24 ноември е обявен за Ден на национален траур
Общество
"Коледа за всички" и къде в Севлиево са "елхите на доброто"
Общество
В търсене на истината развиваме имунната си система като граждани
Общество
Мадлен Алгафари и дъщеря ѝ Александра говорят за зависимостите в живота
Общество
Хиляди лева струва раздялата на градския оркестър с тубата и флейтата
Общество
„По всички правила“ – в Севлиево започна ремонт на току-що ремонтиран тротоар
Общество
Денят на Св. Архангел Михаил е ден на българската полиция
Общество
Осемнайсет мигранти задържа полицията край Трявна
Общество
До края на декември заявяваме данъчните облекчения за деца чрез работодател
Общество
Изключителен интерес към първия конкурс за комикс за пътна безопасност
Общество
Четвърта зима един държавен служител си играе с нас на руска рулетка
Общество
На проф. Надежда Драгова бе присъдена държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“
Общество
Ремонтът на читалищния салон тече с пълна сила, за нова техника няма да има пари
Общество
Ремонт по севлиевски - първо се завършва, после се довършва
Общество
Мечката, която влизаше в дворове в габровския квартал „Бакойци“, е преместена
Общество