Търсене

Община Севлиево започва преброяване на безстопанствените кучета

Емилия Димитрова
Община Севлиево започва преброяване на безстопанствените кучета

Със заповед на кмета на община Севлиево от 3 август т.г., започва преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Севлиево. Преброяването ще се извърши по методика, разписана в Наредба 4 от февруари 2021 г. на министъра на земеделието, горите и храните, която третира овладяването на популацията на безстопанствените кучета в страната. 

При преброяването ще бъде отчетено всяко куче, което е без видим стопанин наоколо като се отчитат приблизителната възраст на животното, пола му, здравословното състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.

В преброяването не могат да участват лица, ангажирани с кастрация на уличните кучета.

До 20 работни дни след приключване на преброяването се съставя общ протокол за безстопанствените кучета на територията на общината. Той трябва да съдържа данни за разпределение на кучетата по населени места и квартали и данни за общия брой безстопанствени кучета. Този протокол задължително е публичен и трябва да бъде качен на сайта на Общината, селд което изпратен в областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). След като обобщи данните от протоколите на всички общини на територията на областта, дирекцията по храните изпраща информацията на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В срок до 30 работни дни от получаване на информацията от всички ОДБХ в БАБХ се изготвя обобщен доклад, който се публикува на интернет страницата на агенцията и се изпраща в МЗХГ.

При преброяването на уличните кучета задължителни присъства представител на природозащитна организация, е разписано в наредбата, която урежда реда за преброяване на животните. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!