Обявиха 14-ия конкурс "Златна есен -плодовете на есента" Севлиево`17

Министерството на образованието, Община Севлиево и Центъра за личностно развитие-детски комплекс "Йовко Йовков" обявиха началото на 14-ия национален конкурс "Златна есен -плодовете на есента" Севлиево`17

Съгласно статута на конкурса той се провежда в три раздела:изобразително и приложно изкуство, есе или стихотворение. Участниците могат да бъдат на възраст от 6 до 18 години.

В раздела за рисунка се приемат творби с формат 35/50см.- без ограничение на материалите и техниката. Всеки участник може да участва с не повече от две творби. Творбите се изпращат в срок до 20.10.2017 г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: гр.Севлиево 5400, обл.Габрово, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 33, е-mail: detski_kompleks_sevlievo@abv.bg. На гърба на всяка творба трябва да има задължително следната информация:
- трите имена на автора и възрастта му;
- училище или извънучилищно звено,точен адрес и телефон;
- rме на творческия му ръководител, негов телефон и е-mail;

Изпратените творбите не се връщат и се съхраняват във фонд НК”Златна есен”-Севлиево.

Награди се присъждат за първо, второ и трето място в трите възрастови групи и в трите раздела: 6 – 10 год., 11 – 13 год., 14 – 18 год.;

Журирането на изпратените творби ще се извърши на 26.10.2017 г. Наградените творби ще бъдат експонирани в художествена изложба ”Златна есен”, а стихотворенията и есетата ще бъдат публикувани в местен вестник.

Церемонията по награждаването ще се състои на 3.11.2017 г.,от 14.00 часа в ХГ ”Асен и Илия Пейкови”-гр.Севлиево.

И тази година традиционно ще бъдат връчени специални награди, предоставени от фирми-спонсори от Севлиево.
За допълнителна информация:тел:0675/80492- ЦПЛР-Детски комплекс

Всички разходи за транспорт, храна и настаняване са за сметка на участниците. Онези от тях, които не успеякт да присъстват на награждаването, ще получат наградите си с куриер.

Окончателният протокол от конкурса ще бъде публикуван на www.dk-sevlievo.com и на фейсбук страницата на Детски комплекс „Йовко Йовков”- Севлиево.

Отлично представяне на ПГМЕТ в състезанието IT Знайко
Образование
Кабинетът одобри близо 1 млн. лв. за безплатна почивка на 2577 ученици
Образование
Математика с английски и немски език са най-желаните паралелки в областта
Образование
Има места в гимназиите след първо класиране, няма да се закриват паралелки
Образование
Ученици от шест училища в областта ще почиват на разноски на държавата
Образование
В осем гимназии има свободни места след третото класиране
Образование
Шест гимназии запазват статута си на училища с национално значение
Образование
Ученици от ПГМЕТ бяха на летен лагер в по Национална програма „Отново заедно“
Образование
Реализирана мобилност на ПГМЕТ по проект „21 век активно гражданство“
Образование
До 15 лв. от държавата за профилактика на учители, преболедували Covid-19
Образование
СУ "Отец Паисий" обябява прием за учебната 2021/2022 г.
Образование
В девет гимназии на областта има свободни места след второ класиране
Образование
Днес започна кандидат-гимназиалната кампания
Образование
СУ „В. Левски" първо в страната обучи децата да спасяват близките си от инсулт
Образование
Излезе първото класиране за гимназиите
Образование
Одобрени са още над 2,5 млн. лв. за безплатна почивка на ученици
Образование