Търсене

Окончателно: Домът в Стоките се мести в Севлиево

Окончателно: Домът в Стоките се мести в Севлиево

Домът за възрастни хора в село Стоките, който има отделение за лежащо болни, ще бъде преместен в сградата на Дома за деца, лишени от родителски грижи. Това стана ясно след вчерашното заседание на Общинския съвет, на което съветниците дадоха одобрението си за плана за развитие на социалните услуги в община Севлиево за тази година.

Според кмета преместването няма да се отрази на заетостта на персонала на заведението в Стоките и няма да има хора, които заради преместването ще останат без работа. Така той отговори на въпрос от Петинка Михайлова за еветуални съкращения на персонал. В подкрепа на преместването се изказа д-р Сюзан Садъкова – председател на ресорната постоянна комисия. Според д-р Садъкова в Севлиево домуващите ще имат достъп до медицински услуги, тъй като в града са медицинските центрове и болницата и при необходимост от специализирана помощ, те ще я получават по-бързо.

Въпросът с преместването на едното заведение и закриване на другото е обект на разговори от няколко месеца, но едва с публикуването на материалите за вчерашното заседание стана ясно, че нещата са обмислени, планирани и решени.

Капацитетът на дома в Стоките е 40 души и настаняването на заведението в новата сграда няма да повлияе върху броя на хората, които се обслужват, става ясно от плана за социални услуги. Не всичко с обгрижването на възрастните хора обаче е наред. Най-трудно на персонала е през зимата, тъй като сградата се отоплява с нафтови печки. Всичките налични са стари и започват да създават проблеми, а резервни части за тях вече не се намират.

Проблеми има и с достъпната среда. В домът в Стоките са настанени хора, които не виждат слънце с месеци, поради невъзможност да бъдат изведени. За последното управата на заведението има предписание, но изпълнението му не е във възможностите на персонала на заведението.

Другият дом, домът за деца, лишени от родителска грижа, е функционирал с капацитет 22 места до 31 юни 2016 г., след което, при проверка на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ е констатирано, че е налице незапълване на капацитета за повече от 6 месеца, заради което, със заповед на изпълнителния директор на АСП от 1 юли миналата година капацитетът е намален на 12 места. В същото време е в сила решение на ОбС Севлиево за трансформиране на Дома в Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца и младежи. От страна на Община Севлиево са подадени необходимите мотивирани искания до агенцията, проведени са и необходимите срещи, които би трябвало да доведат до разкриване на центъра от семен тип. Две години обаче движение по въпроса няма, а аргументите на АСП да откаже заповед за разкриване на новата услуга са, в наложеното изискване и правило да не се разкрива нова услуга от резидентен тип в сграда, предоставяща институционален тип услуга за деца, пише в доклада за мониторинг и оценка насоциалните услуги, които се предоставят в община Севлиево. И пак там се упоменава, че през 2016 година е работено в посока подготовката на персонала и децата, настанени в Дома за деца за бъдещото закриване на институцията.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.