Оправдан е подсъдимият за газовия взрив в Севлиево през 2014 г.
Това остана от дома на пострадалото семейство след взрива на 8 март 2014 г.

С присъда по наказателно дело от общ характер, обявена на 13 февруари 2018 г., състав на Окръжен съд Габрово с председател съдия Василева, оправда главния инженер на "Севлиевогаз" по обвинение за причинена смърт на 10-годишно момче и средна телесна повреда на по-голямата му сестра, при взрив в дома им в Севлиево.

Съдът призна обвиняемия за невинен в това, че "на 8 март 2014 г., около 22:00 ч., на ул. “Васил Левски“ в Севлиево, като главен инженер на газоразпределително предприятие, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, не е изпълнил задълженията си визирани в законови разпоредби и подзаконови нормативни актове, както и в длъжностната му характеристика, касаещи осигуряването на безопасно разпределение на природния газ и установяване и отстраняване на течове, с което е причинена смъртта на момчето и средна телесна повреда на по-голямата му сестра".

Съдът счете, че от всички събрани по делото доказателства не се установява виновно поведение от страна на подсъдимия, което да е допринесло за настъпилия резултат и го оправда по повдигнатото му от прокуратурата обвинение.  

С оглед фактическата и правна сложност на делото, мотивите към присъдата ще бъдат изготвени в допустимия от закона двумесечен срок, съобщават от Окръжен съд Габрово.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд Велико Търново в 15-дневен срок.

Съдебното дело по слу­чая започна на 20 март м. г. Подсъдим бе главният инженер на дружеството. Окръжна про­куратура-Габрово повдиг­на срещу него обвинение, че "не изпълнил задълженията си за осигуряване на безопас­но разпределение на при­родния газ и установяване и отстраняване на течове... Не предприел действия за контрол на техническото състояние на газопренос­ната система с цел устано­вяване изтичането на при­роден газ, не установил и не отстранил възникналия теч край жилището на по­страдалите, от който се натрупала достатъчна кон­центрация, която произве­ла взрив...“

Два дни продължи първото заседание по делото, на 20 и 21 март м.г., когато бяха изслушани 31 свидетели, сред които пострадалото момиче Александрина, родителите на двете деца, лица живеещи в района на инцидента, изпълнителният директор на газовото дружество инж. Момчилов. Като доказателства по делото бяха приобщени и заключенията на съдебно-медицинските и оценъчните експертизи, изготвени в досъдебното производство. Последваха още четири заседания - през май, юни, октомври и ноември м.г.

На заседание­то на 22 май съдът прие като доказателства заключенията на из­готвените в досъдебното производство инженеро-техническа и пожарно тех­ническа експертизи. За 5 юни бе насрочено изслушване на вещи­те лица, изготвили пов­торната комплексна взри­во-пожарна експертиза от досъдебното производ­ство. На същото заседания съдът одобри искането за изготвяне на повторна съдебно-сче­товодна експертиза. 

На следващото заседание, което бе на 9 октомври 2017 г. бе предвидено изслушване на допусната по-рано повторна съдебно-икономическа експертиза по делото. Вещото лице, назначено да я изготви обаче, поиска отлагане на делото, поради невъзможността да представи исканата експертиза в указания срок заради големия обем на счетоводната документация и сложността на поставената задача.

Днес от Окръжна прокуратура Габрово казаха за Севлиево онлайн, че ще обжалват присъдата. 

 

 

Подкрепящите протестите в Севлиево сложиха стикери "Оставка"
Общество
ЕРП Север съветва как да се предпазим при гръмотевични бури
Общество
Пожарникари спасиха малко коте, като го свалиха от върха на дърво
Общество
Заради авария в целия град е спряна водата до 17.00 ч.
Общество
Протест срещу правителството и в Севлиево
Общество
От 27 юли се възобновява автобусната линия Севлиево-Пловдив
Общество
Рехав беше първият протест в Севлиево, за утре пак има насрочен
Общество
Родители на осмокласници могат да кандидатстват за еднократна парична помощ
Общество
Отнето предимство изпрати жена в болница със счупен глезен
Общество
Как публичният отчет за даренията в Община Севлиево всъщност не е публичен
Общество
Документите за парични обезщетения от НОИ - само по електронен път
Общество
Полицията в Габрово благодари на протестиращите за толерантността
Общество
Запален автомобил изгоря напълно, причините за огъня се изясняват
Общество
Днес започва обход за актуализиране на данните за Преброяването
Общество
Напусна ни Симеон Захариев
Общество
Община Севлиево е пред воден режим, в сила са забрани за ползването на вода
Общество