Още две обществени поръчки са спряни заради жалби

Жалба до комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ от една и съща фирма - "Билдинг Проджект 1" ООД, спря изпълнението на две обществени поръчки, обявени от Община Севлиево - за поддържане на уличното осветление на територията на общината и за ремонт на общински пътища и улици. И двете жалби са депозирани в КЗК на 30 януари и до произнасяне на комисията се спират всякакви процедури по тях. 

Обществената поръчка за уличното осветление обхваща всички дейности по текущо поддържане, експлоатация и авариен ремонт в град Севлиево и четирийсет и четири населени места в общината, в това число годишна профилактика на уличното осветление, подмяна на осветителни тела, ремонт и зареждане на  електрическите табла на стълбовете за улично осветление, прочистване на клони, осигуряване на аварийни групи по време на национални празници и др. Стойността на работата е 300 000 лв. без ДДС, а договорът, който ще бъде сключен с избраната фирма е за две години. На 8 февруари изтича срокът, до който кандидатите да изпълнят поръчката, могат да подават документи, но с жалбата до КЗК този срок спира да тече до произнасянето на комисията. 

Другата поръчка, за ремонт на общински улици и пътища, е на стойност 1 млн.лв. без ДДС и е с продължителност 24 месеца. Включва всички дейности по изкърпването и асфалтирането на улици и пътища, в това число направа на канавки /отводнителни канали/ и почистването на съществуващите, направа или ремонт, според необходимостта, на подпорни стени, втоци и оттоци на водостоци, повдигане на шахти по уличните платна и други, за общо 288 км общинска пътна мрежа. 

За изпълнител по тази поръчка фирмите трябваше да подават оферти до 10 февруари, за 13-ти този месец бе насрочено отварянето на конкурсната документация. 

Това е третата обществена поръчка с възложител Община Севлиево, която се обжалва пред КЗК, от началото на годината. Заради жалба на един от участниците, "ТПС 2008" ЕООД, депозирана на 16 януари, временно бе спряна и процедурата по избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните работи по проекта "Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове и реконструкция на вътрешни водопроводни клонове в гр. Севлиево". Тя бе обявена в последните дни на декември и е една от най-големите обществени поръчки на Общината - стойността е близо два милиона лева без ДДС, а срокът за подаване на оферти от потенциалните кандидати изтече на 27-ми януари.

 

Срещу 90 хил. лв. Севлиево се „отваря“ към гражданите, засега само на хартия
Общество
"Или ще измрем всинца, или ще освободим България"
Общество
Габрово е на второ място в страната по най-голям дял възрастно население
Общество
Самоукият художник от с. Стоките Георги Попов стана на 92 г.
Общество
Стотици паднали рога от благороден елен бяха показани в изложба
Общество
България вече е на 112 място по свобода на медиите
Общество
Нова платформа помага на гражданските и културните организации
Общество
Милчо Генжов e избран за окръжен прокурор на Габрово
Общество
На Разпети Петък пазарът се връща на ул. "П. Р. Славейков"
Общество
На 15 и 16 май Севлиево е домакин на фестивала "Семе българско"
Общество
Да помогнем на Тихомир за животоспасяваща бъбречна трансплантация
Общество
От 1 май падат коридорите за пазаруване
Общество
"Природата в риск" - една изложба за търговията с кожи на защитени видове
Общество
Кога работим и почиваме през месец май?
Общество
Априлското въстание на север от Балкана представя музеят на Добрич
Общество
„Книги за смет” е този уикенд в пет града в страната
Общество