Осма наредба на ОбС Севлиево е отменена от съда

Административният съд в Габрово отмени като незаконосъобразна Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Севлиево, приета с Решение № 154 от 24.07.2012 г. година на Общински съвет Севлиево. Наредбата бе протестирана от Районната прокуратура в града, а съдът отчете, че текстовете в нея дублират по-висш нормативен акт – Закона за защита на животните и съществуваща друга наредба на Министерство на земеделието и храните, която се отнася до местата, в които се отглеждат, развъждат или предлагат домашни любимци. Заради преповтарянето на вече съществуващи правни норми,  „с наредбата са уредени обществени отношения, които вече са уредени с нормативен акт от по-висока степен“, счита съдът, „което налага отмяната на протестираната наредба“. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Това е осмата отменена наредба на Общински съвет Севлиево за две години и половина от началото на мандата, има и една отмяна на текстове от Правилника за работа на общинския съвет.   

През юли 2015 г. бе отменена Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Севлиево, приета през февруари 2010 година, изменена и допълнена през следващите две години. Отмяната бе заради липсата на компетентност на Общинския съвет да взема решенията, заложени в нея, както и заради нарушения при приемането й.

През юли 2016 г. като незаконосъобразна бе отменена Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево в частта й за видовете услуги и цените за тях. В приложение към наредбата бе предвидено издаване на разрешително за прокопаване на настилки или други обществени терени за полагане или ремонт на подземни комуникации да става на цена от 5.00 лв. Съдът отчете, че това „е строителна дейност, попадаща в някоя от установените категории строежи и за нея се изисква разрешение за строеж, а не отделно разрешение за прокопаване“.  

През ноември 2016 г. бе отменена Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на Община Севлиево, заради дискриминационен текст в нея, който ограничава свободната конкуренция между желаещите да поставят рекламни елементи на територията на Община Севлиево. Същата година по протест на окръжен прокурор Гинжов бяха отвенени и текстове от Наредбата за общинска собственост заради това, че противоречат на съответните закони.

В края на декември м.г. Районна прокуратура Севлиево внесе в Административен съд Габрово протест против четири текста от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  в община Севлиево, приет на 26.07.2016 г. Протестираните текстове, които съдът по-късно отмени, се отнасяха до предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник или кмета. В гласувания правилник бе заложено, че това може да става с решение на общинския съвет, което съдът отчете като противоречие с разпоредбите на Закона за местно самоуправление и местна администрация, съгласно който прекратяване пълномощията на лица на изборна длъжност става с решение на съответната избирателна комисия.

Тази година като незаконосъобразен бе квалифициран текст от Наредбата за гробищните паркове и погребално обредната дейност на територията на община Севлиево, приета с решение на общинския съвет през септември 2013 г. Отмененият текст касаеше отварянето на гроб преди навършване на 8 години от последното погребение, което според одобрения от общинския съвет вариант „може да става с разрешение на прокуратурата, по искане на близките на покойник или на съдебните органи“. Съдът прие, че въпросният текст противорени на Наказателно-процесуалния кодекс, съгласно който ексхумация не може да става по искане на роднини, а „в присъствието на прокурор или съдебно-медицински експерт и след писмено уведомяване на съответната регионална здравна инспекция“.

Спирането на дете от детска градина, ако родителите му не са платили такса за два месеца, е "нетърпим от правовия ред опит да се постигне събираемост на публичните общински вземания чрез неразрешени от закона способи", смята Административният съд в Габрово, който през 2017 г. отмени текстове от Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги в частта детски градини, приета с решение на Общински съвет Севлиево. 

Миналата година съдат отмени и дванайсет текста от Наредбата за условията и реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Севлиево, приета с Решение на Общинския съвет от 15 ноември 2016 г. В гласувания в пленарна зала текст местата за престой и паркиране на автомобили в град Севлиево „се определят с писмена заповед на кмета на община Севлиево“ и „могат допълнително да се обозначават и обособяват по начин, предвиден в заповедта на кмета“ – нещо, което дава еднолично право на кмета да се разпорежда с местата за паркиране, което, по силата на други закони е вменено да става с решение на общинските съвети по места. Последното бе мотив на съда да отмени текстове и от тази наредба.

Нито една от протестираните от прокуратурата и в последствие отменени от съда наредби не е била върната за ново обсъждане от областния управител на област Габрово.

автор: Емилия Димитрова

Областният кризисен щаб препоръчва носенето на маски на пазарите
Общество
С 600 000 лв. ще се направят неотложни пътни ремонти в села
Общество
Сигнал за проблем с водоподаването в с. Добромирка, от ВиК отговарят
Общество
Как се завзема бизнес за милиони - разследване на Антикорупционния фонд
Общество
От февруари до сега без работа в областта са останали 3240 души
Общество
Търговци протестираха пред РЗИ срещу отмяна на габровския битак
Общество
На 16 юли се навършват 143 г. от Освобождението на Севлиево
Общество
Проект за прахосване на 4 млн. лв., или как коронавирусът стана оправдание
Общество
От този месец "Севлиевогаз" приспада от сметките за газ
Общество
Марияна Петрова е президент на Ротари клуб до юли догодина
Общество
От 10 юли т.г. започна предварителен обход за Преброяване 2021
Общество
Мария Цонкова получи отличието „Пол Харис Фелоу“
Общество
Без винетка до "Севлиевски лозя" и фирмите край пътя за Габрово
Общество
За измамни имейли от името на Енерго Про предупреждават от компанията
Общество
Има избран нов управител на приюта за кучета
Общество
Закриване на прокуратурата в Севлиево, предлага главният прокурор
Общество