Търсене

От 660 на 760 лв. скача заплатата на младите учители

От 660 на 760 лв. скача заплатата на младите учители

снимка: Честване на 24 май в Севлиево

От 660 лв. на 760 лв. скача минималната основна заплата за учителите, които за пръв път влизат в класните стаи. Промяната ще влезе в сила на 1 септември тази година с измененията и допълненията на наредбата за работните заплати на педагозите. 

760 лв. ще е само базовото възнаграждение, като педагогическите специалисти могат да получат и допълнително, ако например са класни ръководители или пък работят с деца със специални образователни потребности.

Учителите, възпитателите, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт, рехабилитаторите на слуха и говора, ръководителите на направление ИКТ ще получават заплати, които започват от 760 лв.

Основните възнагражденията за старшите педагози се увеличават до 792 лв., за главните учители и възпитатели – до 836 лв., за заместник – директорите – до 887 лв., а за директорите – до 950 лв.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!