Отново изхвърляме разделно отпадъците, стига да искаме

От около месец в Севлиево са поставени контейнери извън онези, в които обичайно изхвърляме отпадъците си. А от около седмица новите контейнери са обозначени – с жълт, зелен и син стикер. В тях е редно да изхвърляме отделно отпадъците от хартия и картон, пластмаса и метал и стъкло. На всеки от контейнерите има стикери, които обозначават какво може да се изхвърля в тях.

Шейсет конктейнера от новите са поставени на различни точки в град Севлиево. Селата засега остават извън програмата за разделно събиране. Местата, на които са поставени контейнерите за разделно изхвърляне на отпадъците са съгласувани между Общината и двете фирми, които участват в процеса – сметосъбиращата и извозваща „Нео Титан“ и „Еко Титан груп“ АД, която има договор с общините Севлиево, Дряново и Сухиндол за експлоатация и стопанисване на сепарираща инсталация в град Севлиево.

Сегашното местоположение на съдовете за разделно събиране на отпадъците обаче не е окончателно, казаха от „Нео Титан“. То ще се променя във времето, ако се окаже, че там, където са съдовете, хората не ги използват по предназначение. А последното, за жалост, е често срещана практика в Севлиево. Всички помним как поставените преди време жълти контейнери се пълнеха с градински отпадъци или битови боклуци, нямащи нищо общо с хартия или пластмаса. А в същото време контейнерите за общо събиране на боклука преливаха от пластмасови опаковки. Което навежда на извода, че не Общината или фирмите, имащи отношение към боклука, са отговорни, за да има разделно изхвърляне и последващо рециклиране на домакинските ни отпадъци, а всички ние, които неглижираме процеса.

Не е за подценяване и възможността чрез разделно изхвърляне и рециклиране на годните за това отпадъци, да се удължи живота на депото в Севлиево. И не последно място – във всички развити страни, на които искаме да приличаме, отпадъците се изхвърлят разделно и после се рециклират. А така се грижим не само за живота на депото и цената на суровините, които се използват за опаковки, но и за природата.

Има и друго, което този път се налага дебело да подчертаем. За всички, които казват: Какъв смисъл има да изхвърляме разделно, като всичко отива на едно място, уточнявам, че този път нещата са различни.

Камионите, които ще събират отпадъците от контейнерите за разделно събиране, ще бъдат обозначени със специални стикери, които ще показват вида на отпадъка, който събират. Това ще става по установен график – на две седмици ще се изпразват контейнерите за хартия, пластмаса и метал, на половин година тези за стъкло. Последното на пръв поглед е странно, но запознати твърдят, че интересът към стъклените отпадъци е изключителни нисък, тъй како суровината за производство на стъкло била по-евтина от процеса по рециклирането му.  

Какво ще се случва, след като отпадъците от специално обособените за разделно сметосъбиране контейнери постъпят в камиона за сметосъбиране? Отиват на площадка на сепариращата инсталация, изградена в близост до депото за отпадъци. Там ще се извършва тяхното сортиране. Хартиените опаковки ще се разделят на велпапе и картони, пластмасовите на ПЕТ /това са бутилки за минерална вода, газирани и безалкохолни напитки, сиропи за кашлица, лейкопласт, опаковки на бисквити, полиестерни влакна/, полиетилен (високо и ниско налягане) и полипропилен. Металните опаковки ще се сортират на алуминиеви и стоманени и остават стъклените, които не се сортират по видове. След като отпадъците се сортират, те се преработват до получаване на бали. Балите ще се съхраняват в закрит склад до извозването им в заводи за рециклиране.

След приключване на всяко тримесечие, „Еко Титан Груп” АД ще представя справка за количествата разделно събрани отпадъци от опаковки, количества предадени за рециклиране и оползотворяване и количества, предадени за обезвреждане и депониране.

На годишна база „Еко Титан Труп” АД ще изготвя и предоставя справка за изминалата календарна година с обобщени данни от месечните отчети.

Утре, на заседанието на ОбС, което трябва да започне в 14.00 часа, ще бъде предложена за обсъждане и гласуване Програма за разделното събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали на територията на община Севлиево. Програмата обхваща периода 2017-20121 година.

И да не забравяме, че предишната фирма, която имаше контейнери за разделно събиране на отпадъците в Севлиево, си тръгна, защото малцина изхвърляха разделно боклука си. Което би трябвало да ни отвори очите за собствената ни безотговорност към природата. А в действителност нищо не струва да изхвърлиш тубата от минерална вода в контейнер, различен от този, в който ще пуснеш торбичката с другите отпадъци. Наистина нищо не струва. Освен съзнание и желание.  

написано от Емилия Димитрова

 

Неправоспобен е с опасност за живота след катастрофа
Общество
Има избран нов управител на приюта за кучета
Общество
За измамни имейли от името на Енерго Про предупреждават от компанията
Общество
От този месец "Севлиевогаз" приспада от сметките за газ
Общество
Проект за прахосване на 4 млн. лв., или как коронавирусът стана оправдание
Общество
"Капачки за бъдеще" ще се събират на 20 юни пред парк "Казармите"
Общество
Сигнал за проблем с водоподаването в с. Добромирка, от ВиК отговарят
Общество
От петък се допускат външни търговци на панаирната площадка
Общество
Как се завзема бизнес за милиони - разследване на Антикорупционния фонд
Общество
От февруари до сега без работа в областта са останали 3240 души
Общество
Закриване на прокуратурата в Севлиево, предлага главният прокурор
Общество
Над 1600 лечебни растения виреят в парк "Българка" край Габрово
Общество
Как кметският футболен клуб в Габрово излезе със 145 хил. лв. пред съперниците си
Общество
Над три тона капачки се събраха за часове в събота в Севлиево
Общество
До 30 септември се удължава срокът на всички ТЕЛК решения
Общество
Първи заседания проведоха комисиите за преброяването през 2021 г.
Общество