Търсене

Отново се вдига цената на природния газ, за март с 3.5 на сто повече от февруари

Отново се вдига цената на природния газ, за март с 3.5 на сто повече от февруари

Снимка от Sergey Gorbachev от Pixabay

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ, считано от 1 март 2022 г., в размер на  113,73 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Утвърдената цена е с 3,5% по-висока спрямо цената за м. февруари.

Според разпространена от комисията информация причините за увеличението са ограничаване на добиваните количества от газохранилището „Чирен“, както и рекордно високите цени на европейските газови борси. Добивът от "Чирен" е преустановен и по заповед на министъра на енергетиката съоръжението е преминало в режим на нагнетяване. Целта на тази мярка е да бъдат натрупани резерви в случай на криза с доставките на природен газ.

В решението за утвърждаване на новите цени са отчетени актуалните данни за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 28.02.2022 г., индексите на петролните деривати и средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари, съдържащи се в ценово заявление на "Булгаргаз" от 1 март 2022 г. Взети са предвид и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени, се казва в официално съобщение на КЕВР.

"Булгаргаз" да разграничи ролята си на обществен доставчик от тази на търговец, е призовал на проведеното на 4 март т.г. открито заседание председателят на КЕВР Станислав Тодоров. Причина за изказването му е обстоятелството, че бизнесът има алтернативи като може да сключва договори с други доставчици, но за битовите потребители източникът на природен газ е само “Булгаргаз“.  Затова във всяко ценово заявление "Булгаргаз" трябва да предоставя анализ за възможните алтернативни източници на природен газ, техните цени и доказателства, че компанията е потърсила най-евтиния възможен газ за потребителите, смята председателят на КЕВР, по информация, публикувана от комисията.   

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!