Павел Неделчев става зам.-председател на Окръжния съд в Габрово
Съдия Неделчев (вдясно на снимката) по време на симулативен съдебен процес, организиран от ученици, снимка: архив 2018 г.

автор: Ружа Любенова

източник: вестник "Седмицата"

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) преназначи съдия Павел Неделчев за заместник-председател на Окръжния съд в Габрово. Досега той беше председател и административен ръководител на Районния съд в Севлиево.

На негово място Съдийската колегия на ВСС назначи съдия Валерия Аврамова, която ще изпълнява функциите на председател на Районния съд в Севлиево до провеждането на конкурс за длъжността.

Всичко това стана ясно след заседание на Висшия съдебен съвет на 2 юли т. г. За смяната Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се е позовала на чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт. „Заместник на административен ръководител на съд се назначава от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по мотивирано предложение на председателя на съответния съд след становище на общото събрание на съдиите от този съд“, казва законът.

Тази процедура е спазена - решението е прието във връзка с предложение на съдия Веселина Топалова, административен ръководител - председател на Окръжния съд в Габрово и представените от заместник-председателите на съда откази да заемат позицията.

В същото време, на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15 Валерия
Аврамова- съдия в Райония съд в Севлиево, е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Севлиево, съобщиха от ВСС.

Ще припомним, че съдия Павел Неделчев, като председател на севлиевския Районен съд, в продължение на години правеше всичко възможно да изпълни изискванията на нормативните актове и да осигури достъпност на хората с увреждания до сградата. Лъч надежда в тази посока се появи точно преди година, когато Висшият Съдебен съвет съобщи, че отпуска на Районния съд в Севлиево
4 860 лв. за платформа за инвалиди. „Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение бюджета на Районен съд – Севлиево с 4 860 лв., с които ще бъде изготвен технически проект за преустройство на помещение и за изграждане на два броя стълбищни платформи за хора в неравностойно положение“.

Встъпването на съдия Неделчев и на съдия Аврамова в новите длъжности ще стане до около месец, информираха за „Седмицата“ запознати със съдебните процедури.

 

Съдия Валерия Аврамова – с „Личен почетен знак първа степен - златен“
Общество
По 40 лв. коледни добавки за най-бедните пенсионери
Общество
Как точно Борисов подкрепи Севлиево за справяне с водния проблем?
Общество
Севлиевският Районен съд е с нов шеф – Станислав Цветков
Общество
Севлиевски и габровски съдии - срещу поведението на Гешев и Кирилов
Общество
Министърът на отбраната отличи Румен Гатев с юбилеен медал
Общество
Глиган на пътя преобърна автомобил с двама пътници край Севлиево
Общество
В принудителна ваканция са първокласниците на СУ "В. Левски"
Общество
Част от кръговото кръстовище до "Билла" е под вода
Общество
Година по-късно Олег Сенцов получава лично наградата "Сахаров" за 2018 г.
Общество
Коледната добрина за някой в нужда на Мирослав Недялков
Общество
Заплатата на кмета на Севлиево е 2 904 лв.
Общество
Габровска област е на седмо място в страната по средна работна заплата
Общество
40-годишна севлиевка спря дрегера на 3.19 промила
Общество
Общински съветник за първата си заплата: "Най-лесните пари, които съм изкарвал"
Общество
Вълкът в кошарата – кой ще контролира общинския дърводобив в Севлиево
Общество