Павел Неделчев става зам.-председател на Окръжния съд в Габрово
Съдия Неделчев (вдясно на снимката) по време на симулативен съдебен процес, организиран от ученици, снимка: архив 2018 г.

автор: Ружа Любенова

източник: вестник "Седмицата"

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) преназначи съдия Павел Неделчев за заместник-председател на Окръжния съд в Габрово. Досега той беше председател и административен ръководител на Районния съд в Севлиево.

На негово място Съдийската колегия на ВСС назначи съдия Валерия Аврамова, която ще изпълнява функциите на председател на Районния съд в Севлиево до провеждането на конкурс за длъжността.

Всичко това стана ясно след заседание на Висшия съдебен съвет на 2 юли т. г. За смяната Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се е позовала на чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт. „Заместник на административен ръководител на съд се назначава от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по мотивирано предложение на председателя на съответния съд след становище на общото събрание на съдиите от този съд“, казва законът.

Тази процедура е спазена - решението е прието във връзка с предложение на съдия Веселина Топалова, административен ръководител - председател на Окръжния съд в Габрово и представените от заместник-председателите на съда откази да заемат позицията.

В същото време, на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15 Валерия
Аврамова- съдия в Райония съд в Севлиево, е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Севлиево, съобщиха от ВСС.

Ще припомним, че съдия Павел Неделчев, като председател на севлиевския Районен съд, в продължение на години правеше всичко възможно да изпълни изискванията на нормативните актове и да осигури достъпност на хората с увреждания до сградата. Лъч надежда в тази посока се появи точно преди година, когато Висшият Съдебен съвет съобщи, че отпуска на Районния съд в Севлиево
4 860 лв. за платформа за инвалиди. „Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение бюджета на Районен съд – Севлиево с 4 860 лв., с които ще бъде изготвен технически проект за преустройство на помещение и за изграждане на два броя стълбищни платформи за хора в неравностойно положение“.

Встъпването на съдия Неделчев и на съдия Аврамова в новите длъжности ще стане до около месец, информираха за „Седмицата“ запознати със съдебните процедури.

 

За министър Танева убийството на прасета е "усвояване на месо"
Общество
Урок по история от Дарин Маджаров на връх Шипка
Общество
О, Шипка...На 24 август честваме Шипченската епопея
Общество
За предизборна кампания на гърба на чумата по свинете алармират в с. Г. Росица
Общество
Изложба показва строителите на паметника на връх Шипка
Общество
В област Габрово колели прасетата си мирно, защото разбирали проблема
Общество
Адвокати искат оценка на професионализма и етиката на номинирания за гл. прокурор
Общество
Горещ телефон за сигнали свързани с африканската чума по свинете
Общество
Богомил Петков се ангажира да завърши градежа на храм "Св. Петка"
Общество
Въвежда се санитарна зона около свинефермата на Чакала
Общество
АЕЖ следи действията на прокуратурата срещу журналисти
Общество
Пострадали на пътя, в два от случаите след алкохол
Общество
Мирянин моли Светия синод за мерки срещу игумена на Батошевския манастир
Общество
Идва ли краят на проблема със скитащите коне в балкана?
Общество
Започва умъртвяване на домашните прасета в община Севлиево
Общество
АПИ отчете като завършен ремонта на пътя Севлиево - с. Драгановци
Общество