ПГМЕТ е одобрена за работа по програма „Заедно за всяко дете“

ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ е единственото училище в област Габрово, одобрено за работа по национална програма „Заедно за всяко дете“.

Училището е сред класираните за работа по модул "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното  образование" на програмата, чийто основен приоритет е пълният обхват на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система, както и осигуряването на равен достъп до образование на всички деца и ученици.

Четири дейности са планирани за популяризиране ролята на образованието от училището.

Първата е наречена „Далеч от социалните мрежи и близо до природата“. В рамките на тази дейност ще се насърчават учениците  да ограничат времето, което отделят за използване на социалните мрежи. В конкретния случай, при изпълнението на програмата от севлиевската професионална гимназия, са планирани излет до крепостта „Хоталич“ с родители и ученици, който завършва с пикник, ястията за който са приготвени екипно.

Друга дейност е „Спортувам с татко“ и нейната цел е приобщаване на бащите към образователния процес на децата им. Заниманията включват: спортни игри – футбол, волейбол, бадминтон и др. Очакванията са, че активното включване на бащите в училищния живот на децата им  ще подобри както поведението, така и образователните постижения на учениците.

В рамките на изпълбнението на програмата е планиран семинар на тема: „Ненасилствено общуване  и  изграждането  на пълноценни отношения между деца и родители“, който цели да повиши  родителските умения, както и открит урок на тема „Какво е да си родител, ученик и учител през ХХІ век?“. По време на открития урок родителите ще влязат в класната стая, а целта е да се разчупи традиционния час на класа и се подобри общуването между ученици, учители и родители.

Освен Професионална гимназия „Ген. Иван Бъчваров“ в областта по националната програма ще работят още три детски градини, и трите от Габрово.

 

"Севлиево 21 век" обяви носителите на ученически стипендии 2020/2021
Образование
В ПГМЕТ ще се изгради STEM център за 300 хил. лв.
Образование
Ученици и родители на поход, избраха да са далеч от социалните мрежи
Образование
В ПГМЕТ учат присъствено, но са готови за комбинирано обучение
Образование
18 учители в СУ "Васил Левски" са извън клас
Образование
Над 70% от децата се върнаха в детската градина от тази година
Образование
Леко се отпуска режима за ученици и студенти, онлайн уроците продължават
Образование
Четири учителки от Севлиево са отличени в "Учител на годината 2020"
Образование
Държавата ще заплаща таксите на студенти, които имат договор с работодател
Образование
Още два дни (засега) онлайн обучение за гимназистите
Образование
Днес, преди 186 години, е открито Габровското училище
Образование
Уред за наказание, използван в килийното училище, получи НМО
Образование
РУО Габрово създава база данни за заместващи учители
Образование
Евгени Генов е национален победител в конкурс за STEM науки в България
Образование
В смесена форма на обучение започва идната седмица за СУ "В. Левски"
Образование
Променят се част от противоепидемичните мерки за учениците
Образование