ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров" днес става на 54 години

Вече 54 години Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген.Иван Бъчваров“ предлага качествено обучение от нов, модерен тип. То подготвя  конкурентоспособни на пазара на работната сила млади хора и е едно от първите в страната, които през 1997 г. въвеждат модулното обучение. Гимназията се е утвърдила като конкурентоспособно и предпочитано училище, стремящо се чрез висококвалифицирани преподаватели да формира знания и професионални умения в учениците за активно взаимодействие със социалната среда и успешна реализация на европейския пазар на труда, да възпитава уважение към гражданските права и отговорности.

През настоящата учебна година училището предлага професионално образование и обучение по професиите „Техник на компютърни системи”, „Електротехник” и „Машинен техник”.

Ръководството на училището, учителите и учениците участват активно в национални, евпропейски и други международни програми и проекти.

През миналата учебна година завърши работата по проектите:

По Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” проект „Модернизация на две работилници по „Компютърни системи“ и „Електроника и електричество“ бяха оборудвани две работилници с мултимедийни проектори, интерактивни дъски, лабораторни стендове и специализирано оборудване по „Компютърни системи“ и „Електроника и електричество“ на стойност 100 000 лева.

„Образователна мобилност на ученици за успешна професионална реализация в инженерния и ИКТ сектори” по програма „Еразъм+” КД1 „Образователна мобилност в ПОО” UK train. След полагане на теоретичен и практически изпит по английски език бяха избрани 40 ученици, които проведоха производствена практика в продължение на 16 дни в гр.Плимут, Англия.                                                     Международен проект с побратименото училище Номер 3 от град Легионово на тема: „Еко приказки – образование за устойчиво развитие“ с ръководители г-жа Ива Рангелова-Илиева и г-жа Ивелина Колева. Съставени са 10 екологични задачи („Цветовете“, „Сърцето на гората“, „Слънчовата новина“, „Чрез рисунка децата да се отъждествят с природни обекти“, „Нарисувайте как би изглеждала околната среда след 20 години, ако всички ние намалим замърсяването на въздуха“, „Агнес – Киселинният дъжд“, „Жабешкото езеро“, „Тъжният град“, „Чрез рисунка децата да пресъздадат как си представят града на бъдещето“, „Тревичките“), като чрез рисунки полските деца трябва да изразят своята позиция. Издадена е книжка с илюстрирани истории на английски език. Подготвените от учениците от ПГМЕТ истории са илюстрирани от деца от детска градина в град Легионово.

Проект „Скрининг сред ученици пушачи и техните семейства за наличие на Хронична обструктивна белодробна болест- ХОББ“ по подтема „На MAX бъди БЕЗ тютюнопушене и алкохол ТИ!” от НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”, с ръководител г-жа Веселина Генова.

Проект „ENTERPRISE+ Иновативният потенциал среща опита” съвместно Габровска търговско-промишлена палата, ръководители инж.Станислава Маринова и г-жа Павлина Иванова и участие на 9 ученици от XI клас.

Разработени и одобрени за финансиране през учебната 2016/2017 година са проектите:

Проект „Повишаване на професионалните компетенции на ученици и персонал чрез проучване на италианския опит” по Програма Еразъм+, КД1 - Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО на стойност 67 496 евро. Проектът ще се осъществи в партньорство с  IFOM ( Институтът за обучение, заетост и мобилност), гр. Болоня, Италия.

Проектът е насочен към следните целеви групи:

Целева група 1: Мобилност на 22 обучаеми (ученици), придружени от 2 лица, които ще проведат производствена практика на конкретно работно място в 15 фирми в гр. Болоня, Италия. Учениците ще са на възраст 16 – 18 години, обучаващи се в 10 -11 клас по професиите, „Техник на компютърни системи”, „Електротехник” и „Машинен техник”.

Целева група 2: Мобилност на 12 човека персонал. Налице е потребност от обучение в чужбина с цел проучване и усвояване на специфични практики, прилагани в италианската система за ПОО.

Дейностите по проекта ще се реализират както следва: за учениците в периода 18.06.2017 г. - 09.07.2017 г., а за персонала в периода 08.04.2017 г. до 15.04.2017 г. и включва следните основни дейности: подготовка за осъществяване на проекта; подбор на ползватели; реализация на мобилността в Италия; популяризиране на резултатите от мобилността; контрол и отчет.

Проект „Усвояване на европейски практики за повишаване професионалната квалификация на младите технически специалисти“ по Програма Еразъм+, КД1 - Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО. Координатор на проекта е „Европейски център за качество“ ООД гр.София. Одобреният бюджет е на стойност 149 555,00 евро. Включени са 30 ученици от ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево, 20 ученици от ПГЕТ гр.Стара Загора и 20 ученици от ПГЕХТ гр.Плевен. В периода от 26.06. до 09.07.2017 г. участниците в проекта ще проведат учебно-производствена практика в 4 компании в гр. Падуа, Италия.

Проект „Трансфер на добри практики в преподаването на електро-инженерни науки“, по Програма Еразъм+, КД1 - Образователна мобилност за граждани, Мобилност на персонал в ПОО. Координатор на проекта е „Рипорт. БГ“ ООД с бюджет 56550 евро. Мобилността на персонал по Sicily Transfer ще се осъществи в периода 2-11 Юли 2017 г. като включва изпращането на общо 30 души от 3 професионални гимназии в Сан Каталдо, о.Сицилия в приемащата организация Promimpresa. ПГМЕТ „Ген. Ив. Бъчваров“ ще изпрати 10 преподаватели в областта на електро-инженерните науки.

По НП „Достъпно и сигурно училище“, Модул ІІ „Сигурност“, „Гарантиране живота, здравето и сигурността на учениците, учителите и персоналa в сградите и прилежащите им части“. Одобрени дейности:

1. Проектиране и изграждане на система за контрол на достъпа на стойност 11 657,53 лв. с ДДС

2. Проектиране и изграждане на система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете, изходите, общите части на сградата, както и на прилежащите им дворове и/или спортни площадки на стойност 11 998,50 лв. с ДДС.

По Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 2 "Регионална образователна инфраструктура", Компонент 1 са изготвени количествено-стойностни сметки на стойност 1 190 000,00 лв., които включват следните дейности:

1. Ново строителство (открити две спортни площадки и трибуна)

2. Модернизация на материалната база

3. Мерки за енергийна ефективност

4. Изграждане на достъпна архитектурна среда

5. Ремонт на спортни площадки и съоръжения

6. Оборудване и обзавеждане

За по-пълноценно усвояване на уменията и компетенциите по съответните професии и осъществяване на национални и международни проекти има сключени договори за сътрудничество и провеждане на учебно-производствена практика с фирмите „Идеал Стандарт – Видима” АД, „ЕМКА” АД, „АББ България” ЕООД - клон Севлиево, Община Севлиево, Младежки център - Севлиево, „Радио Севлиево” ЕООД, ФК „Узунов“, „Промел – Севлиево“ ООД, „Гален“ ООД, „Киви-ТВ“ ООД, „Пламико“ ЕООД.

Горди сме с постиженията на нашите ученици:

Борис Тодоров зае първо място на областната олимпиада по Техническо чертане.

Габриела Георгиева, Стилиян Илиев, Цветомир Иванов, Станислав Йонков и Тодор Иванов, чиито проекти спечелиха I – во място в конкурса „Енергия от възобновяеми източници“, който се проведе под патронажа на евродепутата Илхан Кючюк. Петимата посетиха Европейския парламент в Брюксел в периода 5 – 7 април. В конкурса участваха 41 разработки на 37 ученици от VIII до XII клас от нашата професионална гимназия.

На регионалния кръг на националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как” Николай Ненчев и Мартин Милков заеха второто място, което ги нареди сред шесте най-добри отбори в страната. Ръководител на двете момчета, представили достойно нашето училище, е инж. Веска Николова.

Християн Иванов и Петър Христов станаха Доброволци на годината за 2015 година в категорията: Най-активен доброволец в училище. Конкурсът се организира ежегодно от Регионален център за работа с доброволци при ИМКА – Габрово.

Радинка Стефанова и Ралица Асенова с научен ръководител г-жа Павлина Иванова бяха допуснати до участие в Националната ученическа конференция „75 години от Крайовския договор и 70 години от края на Втората световна война“, която се проведе в гр.Добрич.

Драгомир Денчев бе отличен със специалната награда на природен парк „Българка“ за участието си в конкурса „Природата в мен“. Негов научен ръководител беше г-жа Ивелина Колева.

Kонкурсът за написване на есе на тема „Алхимия на времето“, организиран от Фондация „Вигория“, донесе награда на Доротея Минчева. За есето си тя бе удостоена с призово място и грамота за оригинален подход към темата. Десетокласничката беше подпомогната от своята преподавателка Красимира Томева.

Никола Михайлов, Станислав Йонков и Стефан Стефанов представиха успешно Севлиево и нашето училище в Първото Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“. Надпреварата се проведе на 15 април във Варна и бе организирана от Община Варна, местния Инспекторат по образованието, Варненския технически университет и Професионалната гимназия по електротехника. Станислав Йонков успешно представи своя проект „От биогориво до енергия“, за който бе удостоен с първа награда и наградата на Vestas Bulgaria. Второто място бе за Стефан Стефанов, който направи презентация на тема „Екстравагантни идеи за енергийни източници“. Техен научен ръководител беше инж. Дияна Николова.

Павел Факиров получи поощрителна награда в Националния конкурс за фотография “Водата – извор на живот” 2016 г. Стимул и подкрепа на младия фотограф оказа неговият научен ръководител г-жа Ивелина Колева.

Отборът на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ – „Бета“ с ръководител г-н Стефан Кацарски, стана безапелационен победител в областното състезание между младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“.

Радинка Стефанова и Васил Дочев с ръководител г-жа Емилия Петрова участваха в Националното състезание по дебати, формат Британски парламентарен дебат, Пазарджик Open 2016.

Спортните ни отбори завоюваха второ място в зоналното първенство по бадминтон, трето място в зоналното първенстви по волейбол; първо място в областните първенства по волейбол и бадминтон; второ място в областните първенства по футбол, баскетбол, хандбал, лека атлетика, тенис на маса, шахмат;

За трета поредна година евродепутатът Илхан Кючюк даде старт на училищен конкурс. Тази година темата е „Разработване на проекти по наука, техника и технологии“ за ученици от VIII до ХІІ клас на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“. Победителите в надпреварата ще бъдат обявени през масец април 2017 г. Петимата най-добре представили се ученици и един научен ръководител ще получат възможността да посетят Европейския парламент в Брюксел. Трима ученици и двама  научни ръководители ще бъдат наградени с парична награда 100,00 лв. от нашата професионална гимназия.

Зад успехите на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ стоят усиленият труд и творчески порив на много бивши и настоящи учители, превърнали работата си в призвание. Те са тези, които съхраняват и пренасят във времето духовността – така нужна ни и днес.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на всички бивши и настоящи учители, ученици и служители! На Вас, на всички наши съмишленици и приятели пожелавам здраве и сили, за да продължим да работим така, както са го правили преди в 54-годишната история на училището!

 

ИВАН ТОМЕВ

Директор на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ – гр. Севлиево

851 завършват 7 клас тази година в областта, 296 са в Севлиево
Образование
Започва кандидат-гимназиалната кампания, какво предстои
Образование
В гимназия "Ген. Иван Бъчваров" изпратиха випуск 2020
Образование
Габрово е на четвърто място в страната по успех на матурата по БЕЛ
Образование
Стилиян Илиев получи наградата на бизнес сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
Драгомир Денчев - лауреат националната олимпиада по техническо чертане
Образование
Производството на мляко и млечни продукти е традиционен занаят
Образование
Абитуриентските балове в Севлиево ще бъдат на 27 и 28 юни
Образование
Заедно по време на изолация – един проект на клуб „New Lab“
Образование
Детските градини отвориха с половината от записаните деца
Образование
Майстор в кухнята, но и на бара - възможно е с ПГТ "Пенчо Семов" в Габрово
Образование
От името на Община Севлиево абитуриенти получиха почетни отличия
Образование
"Техник на транспортна техника" - перспективи в ПГТ в с. Градница
Образование
Когато хлябът излиза изпод ръцете ти, ставаш голям поне колкото него
Образование
Седмокласниците на ПМГ в Габрово с най-висок успех на външното оценяване
Образование
ПГТМ в с. Градница обявява прием за професия "Машинен техник"
Образование