ПГТМ в с. Градница обявява прием за професия "Машинен техник"

За новата учебна година Професионална гимназия по транспорт и машиностроене в с. Градница, община Севлиево, обяви прием по професия "Машинен техник", специалност "Технология на машиностроенето". 

Обучението е пет години и е след завършено средно образование. Завършилите училището са с квалификация "Техник-технолог" и придобиват трета степен на професионална квалификация.

Учениците добиват и допълнителни специализации:

Производство на санитарно-битова арматура и Компютърни системи в машиностроенето

Умения за работа с металообработващи машини – струг и фреза. Работа в машиностроителни предприятия, ремонтни работилници в държавния и частния сектор.

Имат и възможност за участие регионални и национални състезания „Най-добър млад техник в машиностроенето”. През годините възпитаници на професионалната гимназия са носители на титлата "най-добър млад техник в машиносторенето". 

Усвоилият специалността "Технология на машиностроенето" може:

♦ да разработва технологична и конструктивна документация на машиностроителни изделия;

♦ да осъществява техническо ръководство на производствени процеси в производствени звена;

♦ да подбира технологии и технически средства, подходящи при механично изработване на детайли и изделия;

♦ да подготвя, настройва и управлява работата на машини и съоръжения в областта на механичната обработка;

Възможностите за реализация на завършилите са в предприятия и фирми в областта на машиностроенето, уредостроенето, електрониката, транспорта, обслужващата сфера и др.

Немалка част от учениците стават част от екипа на “Идеал Стандарт-Видима” АД в Севлиево и с. Градница;

Завършили гимназията успешно се реализират в областта на частния бизнес, като разкриват дружества, занимаващи се с изработване на изделия, детайли и други дейности;

Желаещите могат да продължат образованието си и във висши учебни заведения.

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене - Градница обучава  специалисти  за  автомобилния транспорт от 1970 г., а след разширението на  “Идеал Стандарт-Видима” АД на територията на Градница започна да подготвя специалисти за машиностроенето. Завършилите се реализират успешно в предприятията на Севлиево и Габрово, в страната и чужбина, в международния транспорт.

Учениците от ПГ по транспорт и машиностроене – с. Градница, участници в извънкласни дейности по интереси „Празници и обичаи в България” по Проект BG05M2OP001-2.004-0004- „Твоят час” с ръководител Катя Радева – учител по история и цивилизация, изнесе музикално – поетична програма на 2 март 2017 година.Тя се състоя в празнично украсения физкултурен салон на ПГТМ – Градница. Програмата по повод Националния празник на Република България – 3 март бе представителна изява по проекта.

За провеждане на обучението по предлаганите професии гимназията разполага със специализирани кабинети, лаборатории, работилници и автосервиз,  оборудвани с компютри, автотренажори и други технически средства за обучение, с автомобили и двигатели, металорежещи машини и други съоръжения. Обучението на водачи на МПС се извършва на съвременни автомобили. На учениците се предоставят възможности за активни спортни занимания във физкултурен салон, тренировъчни зали и спортни площадки.

Положителни емоции и изключително настроение белязаха фестивала на здравето в ПГ по транспорт и машиностроене в с.Градница, който се проведе на 5 април. Организатори бяха учениците, участници в извънкласни дейности по интереси под мотото „Здраве и пълноценен живот“, който е по проект.

Обучението в ПГТМ- Градница се подпомага от “Идеал Стандарт-Видима” АД. Училището поддържа връзки и с други фирми от Севлиево и Габрово.

Училището осигурява ежедневно пътуване на учениците от Габрово и Севлиево и селищата по тези маршрути безплатно.

 

 

 

 

В ПГМЕТ ще се изгради STEM център за 300 хил. лв.
Образование
В ПГМЕТ учат присъствено, но са готови за комбинирано обучение
Образование
В смесена форма на обучение започва идната седмица за СУ "В. Левски"
Образование
Евгени Генов е национален победител в конкурс за STEM науки в България
Образование
"Музейните ресурси в онлайн обучението" се надпреварват за награда
Образование
РУО Габрово създава база данни за заместващи учители
Образование
Държавата ще заплаща таксите на студенти, които имат договор с работодател
Образование
Леко се отпуска режима за ученици и студенти, онлайн уроците продължават
Образование
Четири учителки от Севлиево са отличени в "Учител на годината 2020"
Образование
Над 70% от децата се върнаха в детската градина от тази година
Образование
"Севлиево 21 век" обяви носителите на ученически стипендии 2020/2021
Образование
Днес, преди 186 години, е открито Габровското училище
Образование
18 учители в СУ "Васил Левски" са извън клас
Образование
Още два дни (засега) онлайн обучение за гимназистите
Образование
Променят се част от противоепидемичните мерки за учениците
Образование
Уред за наказание, използван в килийното училище, получи НМО
Образование