Търсене

Почти единодушие за Бюджет 2022 в Общинския съвет на Севлиево

Емилия Димитрова
Кой влиза в новия Общински съвет на Севлиево?

С два гласа "въздържал се" и един негласувал общински съветник, Общинският съвет на Севлиево днес прие бюджета на общината за 2022 г. Той е в обем 49.5 млн. лв., което е с малко под 5 млн. лв. по-малко спрлямо това, с което Общината разполага през 2021 г. 

Нито един глас "против" не получи тазгодишната финансова рамка. Двамата "въздържал се" бяха Мария Димитрова и Станимир Стойчев от БСП. Петинка Михайлова от същата партия не участва в гласуването, въпреки че беше в залата.

Между другото поведението "негласувал" трайно се настани в работата на Общинския съвет. Справка в Правилника за организация на дейността му обаче сочи, че подобно поведение е в противоречие с нормативно установените правила, затова е странно защо за негласувалите съветници няма санкции и какъв изобщо е смисълът да са в залата, след като не реагират на предложените предложения. 

Ето какво казва чл. 85, ал. 1 от Правилника за работа на Общинския съвет: Приемането на решения от Общинския съвет се извършва чрез гласуване “за”, “против” и “въздържал се”. На днешното заседание на Съвета Тодор Ганчев също на няколко пъти не взе отношение по предложенията за решения по нито един от трите начина. 

Отново към бюджета: Най-голямо перо в разходната му част през 2022 г. отново ще бъде образованието. За издръжката на училища и детски градини Общината ще похарчи почти 33 на сто от всичките си разходи, което в абсолютна цифра е 16.6 млн. лв. С около 3 млн. лв. са по-малко планираните разходи за БКС и чистота. На трето място са разходите за социални дейности, планирани в обем на 6.7 млн. лв. 

За да покрие нуждите си Общината ще разполага с близо 30 млн. лв. от държавата и приблизително 10 млн. лв. собствени приходи. Най-голям дял в собствените приходи са парите от местни данъци и такси. Заложените за годината данъчни приходи за близо 4.1 млн. лв., неданъчните приходи - почти 6 млн. лв. С най-голям относителен дял (в размер на 45%) са приходите от данък върху превозните средства, следван от данък върху недвижимите имоти - 33%.

За кметствата и наместничествата в общината общият обем на разчетените средства по бюджетите им е 1.3 млн. лв. 

За подпомагане на спротните клубове в общината - 311 хил. лв. 

За капиталови разходи - ремонти, инфраструктурни обекти и др. - 12.5 млн. лв., от които 2.6 млн. лв. е целева субсидия от републиканския бюджет, 61 хил. лв. са собствени бюджетни средства, близо 1 млн. лв. е преходен остатък от миналия бюджетен период, приблизително 3 млн. лв. средства от Европейския съюз.   

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.