Правилата за безопасност по време на жътва припомнят от Пожарната

Лятото е в разгара си, а високите температури създават  риск от възникването на пожари. В ход е жътвата на житните култури засети на територията на  Община Севлиево. Предс­тои да бъде прибрана реколтата от 42 782 дка засети площи, от които 34 200  дка пшеница, 7 050 дка ечемик, 1 532 дка овес.

За предстоящата жътва през 2017 г. е създадена организация  за допус­кане до участие в жътвената кампания само на технически изправна техника, която е пожа­рообезопасена и оборудвана с противопожарни уреди. По време на жътвената кампания 2017 г. предстоят регулярни проверки от страна на слу­жителите на РСПБЗН.

От РСПБЗН - Севлиево напомнят някои основни правила и изисквания за безопасност. Най-често причина за пожари по време на жътва са техническа неизправност на земеделската тех­ника и запалване на суха трева и растителни отпадъци в близост до житни масиви. Дан­ните сочат, че това се случва както умишлено, така и заради безотговорно човешко пове­дение - например хвърляне на неизгасени цигари, боравене с открит огън и т.н.

Независимо от мерките, които се предп­риемат за предотвратяване на пожари, основният фактор за успешната жътва е отговорното отношение на всички граждани. Затова се обръщаме към кметовете на населени места,  председателите на земеделски кооперации, ръководи­телите на предп­риятия, ловци, туристи, пастири, горски работници и всички други граж­дани, развиващи дейност или просто пребиваващи сред природата да бъдат бдителни и да спазват противопожарните правила. Ето и някои от основните правила:

- Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места;

- За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника  и  изправна транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби;

- При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност. Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви;

- НАПОМНЯМЕ ВИ АБСОЛЮТНАТА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ! Чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява “изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи”;

- Не трябва да се  използва открит огън най-малко на 100 метра от посевите, от нас­тъпване на во­съчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и на 50 m от складиран фураж. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд;

- Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на не­ожънати масиви и фуражни площадки;

- Паркирането на превозните средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за целта места;

- Спазвайте предупредителните и забранителните знаци за пожарна без­опасност;

- За успешното пожарогасене и минимални загуби при забелязан пожар в житни масиви да се предприемат мерки за своевременно оповестяване на органите за “Пожарна безо­пасност и защита на населението” на  единния номер за спешни повиквания – 112 .

На стопаните, съхраняващи груб фураж, припомняме че:

- Складирането му може да бъде на открито и в стопански постройки, на разстояние не по-малко от осем метра от сгради (основно и допълващо зас­трояване) и не по-малко от три метра до границите на съседните имоти;

- Около открито складиран груб фураж трябва да се поддържа минерализо­вана или него­рима ивици с ширина най-малко 3 метра;

- Забранява се складирането на груб фураж на тротоара, на платното за движение, под електропроводи, тръбопроводи за го­рими и леснозапалими течности, газове, и други подобни комуникации.

При нарушаване на противопожарните правила се носи административно-наказателна отговорност по Закона за Министерството на вътрешните ра­боти. Съгласно чл.265 от ЗМВР нарушителите се на­казват с глоба от 200 до 2000 лв.

РСПБЗН Севлиево
 

 

 

 

На 16 юли се навършват 143 г. от Освобождението на Севлиево
Общество
Заради авария в целия град е спряна водата до 17.00 ч.
Общество
Родители на осмокласници могат да кандидатстват за еднократна парична помощ
Общество
Търговци протестираха пред РЗИ срещу отмяна на габровския битак
Общество
Протест срещу правителството и в Севлиево
Общество
Отнето предимство изпрати жена в болница със счупен глезен
Общество
От 10 юли т.г. започна предварителен обход за Преброяване 2021
Общество
От 27 юли се възобновява автобусната линия Севлиево-Пловдив
Общество
Запален автомобил изгоря напълно, причините за огъня се изясняват
Общество
Днес започва обход за актуализиране на данните за Преброяването
Общество
Напусна ни Симеон Захариев
Общество
Рехав беше първият протест в Севлиево, за утре пак има насрочен
Общество
Областният кризисен щаб препоръчва носенето на маски на пазарите
Общество
Пожарникари спасиха малко коте, като го свалиха от върха на дърво
Общество
ЕРП Север съветва как да се предпазим при гръмотевични бури
Общество
Как публичният отчет за даренията в Община Севлиево всъщност не е публичен
Общество